Desiaty ročník súťaže Prístupné mesto

Európska komisia vyhlásila už 10. ročník súťaže Prístupné mesto (Access City Award 2020), ktorej uzávierka je 11. septembra 2019.

Podľa Európskej komisie bude v roku 2020 v EÚ 120 miliónov obyvateľov so zdravotným postihnutím a populácia postupne starne. Preto sa súťaž stáva stále relevantnejšou.

Je to ocenenie pre najprístupnejšie európske mestá. Všetky mestá EÚ s počtom obyvateľov nad 50-tisíc sa môžu prihlásiť. Je to veľká príležitosť poukázať na iniciatívy vedúce k bezbariérovosti miest a ako sa stať lepšími pre život a prácu všetkých.

Súťaž je hodnotená v dvoch kolách, národnom a medzinárodnom. Výsledky budú vyhlásené 29. 11. 2019 v Bruseli.

V tomto roku bude ocenenie po prvý raz spojené aj s finančnou odmenou. Za prvé miesto 150 000 eur, za druhé miesto 120 000 eur a za tretie miesto 80 000 eur.

(red)