Ministerstvo vnútra ČR vybudovalo pracovné priestory pre zamestnancov s hendikepom

Zabezpečiť plnohodnotné pracovné prostredie pre pracovníkov so zdravotným postihnutím na Ministerstve vnútra ČR – také bolo zadanie pri budovaní priestorov v objekte SVA Pankrác. Vzniklo tak pracovné prostredie pre osem osôb zo zdravotným postihnutím v jednej kancelárskej miestnosti. Ďalšie dve miestnosti slúžia ako rokovací priestor pre verejnosť. Priestory slávnostne uviedli do prevádzky  námestník ministra vnútra pre ekonomiku Jiří Zmatlík a predseda Národnej rady osôb so zdravotným postihnutím ČR Václav Krása.

Budovu, ktorá doteraz nebola prístupná ľuďom s hendikepom, bolo nevyhnutné v priebehu niekoľkých mesiacov zásadne zrekonštruovať. Po búracích prácach a demontáži prišli na rad stavebné úpravy vstupov a zázemia, oprava elektroinštalácie, truhlárske  a zámočnícke práce i úprava systému chladenia a vykurovania. Pribudli aj kuchynka a jedáleň a na prekonanie výškového rozdielu rampa pre bezpečný zjazd a nájazd. Na parkovisku pri objekte SVA Pankrác pribudli dve parkovacie miesta pre hendikepovaných v tesnej blízkosti vstupu do objektu. Celkové náklady na rekonštrukciu predstavovali 2,5 milióna českých korún.

V budovaní ďalších podobných priestorov chce české ministerstvo vnútra pokračovať: „Získané skúsenosti využijeme v pripravovanej investičnej akcii, ktorej cieľom je sprístupnenie objektu Centrotex a vybudovanie pracoviska s komplexným zázemím pre ďalších 17 ľudí so zdravotným postihnutím,“ uviedol námestník ministra vnútra pre ekonomiku Jiří Zmatlík. „V súčasnosti pripravujeme projektovú dokumentáciu s odhadom nákladov na realizáciu vo výške 8,5 milióna korún. Predpokladaný termín realizácie je v prvej polovici roku 2017.“ Ministerstvo vnútra zároveň ponúka zamestnanie v týchto priestoroch pre ľudí so zdravotným postihnutím.  

– red –

Zdroj: Helpnet.cz