Úvodník – Mosty inklúzie 06/2016

Vážení čitatelia, nie každý deň sa stretávame s udalosťami, ktoré zásadne prispievajú k zmysluplnému uplatňovaniu našich práv. 26. október 2016 je však takýmto dňom. V tento deň schválil Európsky parlament Smernicu o prístupnosti webových sídiel a mobilných aplikácií inštitúcií verejného…

BIVIO – aj vďaka vám sa môžu udiať dôležité zmeny!

Mladí, dospelí ľudia s mentálnym postihnutím, absolventi praktických škôl, si často na Slovensku nevedia nájsť prácu. Príčin je viacero, jednou z nich je málo možností pripraviť sa na konkrétne profesie, s ktorými by sa mohli uplatniť na trhu práce. Ak…

Jana Žitňanská prijala na Slovensku zástupcov z Európskej únie nepočujúcich

Na Slovensko pricestovali na svoje pravidelné stretnutie zástupcovia Európskej únie nepočujúcich (EUD). Koná sa spravidla v krajine, ktorá aktuálne predsedá Rade EÚ. Pod taktovkou europoslankyne Jany Žitňanskej sa stretli aj s komunitou nepočujúcich na Slovensku a diskutovali o problémoch, ktoré ich…

Požičiam ti môj vozík

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR už dlhšiu dobu upozorňuje na neriešený problém bezbariérových úprav v bratislavských uliciach. Pretože dlhodobo v tejto veci samospráva prakticky nič nerobí, rozhodla sa organizácia o bariérach v  hlavnom meste hovoriť nahlas. Pripravila preto akciu Požičiam ti…

Nevidiaci o kultúre

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska pripravuje konferenciu o sprístupňovaní kultúry nevidiacim a slabozrakým osobám. Pod názvom Kultúrne aktivity ľudí so zrakovým postihnutím sa uskutoční 3. – 5. novembra v Poprade. Už 6. konferencia tohto cyklu je venovaná kultúrnym aktivitám ľudí…

Keď ruky prehovoria

Medzinárodnému týždňu nepočujúcich patril v tomto roku štvrtý septembrový týždeň. Aj my, Spolok nepočujúcich pedagógov, sme na sobotu 24. septembra v Rodinnom centre Prešporkovo pripravili pre počujúce i nepočujúce deti, počujúcich a nepočujúcich rodičov v poradí už tretí ročník Prešporkovského…

Šesťdesiatka so zlatým odznakom

Stredoslovenské osvetové stredisko, Múzeum Slovenského národného povstania a Banskobystrický fotoklub pripravili výstavu fotografií s názvom Šport môj každodenný. Príležitosťou na jej zorganizovanie bolo okrúhle životné jubileum fotografa s ťažkým zrakovým postihnutím Jána Miškoviča „Mišiaka“. Vernisáž výstavy sa uskutočnila 6. októbra…

Z aktivít nepočujúcich

V rámci Medzinárodného týždňa nepočujúcich sa v stredu 28. septembra uskutočnila konferencia Viacjazyčnosť a rovnaké práva v Európskej únii – roly posunkových jazykov, organizovaná nepočujúcou europoslankyňou Helgou Stevens z Belgicka. Konferencia sa uskutočnila v rokovacej sále Európskeho parlamentu v Bruseli…