Dni nezábudiek a jubileum LDZ

Liga za duševné zdravie pripravila pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia a verejnej zbierky Dni nezábudiek 2016 aj Diskusiu vo Véčku. Uskutočnila sa v bratislavskom V-klube 26. septembra a jej témou bola Dôstojnosť v zdraví aj v chorobe.

Celonárodná zbierka  Dni nezábudiek 2016

LDZ v SR už 15 rokov mení postoje slovenskej verejnosti k zdraviu a znižuje stigmatizáciu ľudí s duševnými poruchami. Informačná kampaň upozorňuje na to, že o našej dôstojnosti nepochybujeme, ale pre chorých nie je vždy samozrejmosťou. Špeciálne ľudí so skúsenosťou s duševnou poruchou podceňujeme a neveríme v ich schopnosti. Sú to naše predsudky, ktoré nás obmedzujú a môžu spôsobovať diskrimináciu.

Súčasťou kampane je celonárodná  verejná zbierka Dni nezábudiek. Vyzbierané peniaze sa rozdelia do slovenských regiónov na projekty, ktoré pomáhajú ľuďom s duševnými poruchami. Liga za duševné zdravie podporuje duševné zdravie a prevenciu, ktorá je vždy lacnejšia ako liečba.

Do zbierky sa dá zapojiť troma spôsobmi:

  1. Zaslaním SMS na číslo 833 (bolo aktuálne do 31.10.)
  2. Dobrovoľným príspevkom za nezábudku v uliciach Slovenska
  3. Vkladom alebo bankovým prevodom na čísla účtov LDZ SR

15. výročie založenia oslávila Liga za duševné zdravie aktivitami: 

deň otvorených dverí v psychiatrických ambulanciách, JOGA v Lige, detský projekt Zippy´s friends, okrúhle stoly na webovej stránke LDZ SR, interaktívne stretnutia s psychológom pre stredoškolákov, diskusia v bratislavskom  V-klube na tému Smrť ako súčasť života, vydanie letáku o smútkovom poradenstve a videa proti drogám na webe.

Oľga Valentová

Liga za duševné zdravie SR