Nevidiaci o kultúre

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska pripravuje konferenciu o sprístupňovaní kultúry nevidiacim a slabozrakým osobám. Pod názvom Kultúrne aktivity ľudí so zrakovým postihnutím sa uskutoční 3. – 5. novembra v Poprade. Už 6. konferencia tohto cyklu je venovaná kultúrnym aktivitám ľudí s ťažkým zrakovým postihnutím, ich prístupnosti a podpore. Zámerom konferencie je predovšetkým ponúknuť prehľad kultúrnych aktivít priamo realizovaných ľuďmi so zrakovým postihnutím. Formou prezentácií a workshopov chce organizátor predstaviť spôsob a obsahy kultúrnych aktivít jednotlivcov, skupín či na kultúru orientovaných projektov. Nepôjde o prehliadku amatérskych umeleckých vystúpení –  konferencia sa bude venovať metodike, organizácii, vzdelávaniu, podpore a ďalším aspektom podporujúcim kultúrne aktivity.

Na konferencii budú prezentované a diskutované témy:

  • podmienky pre rozvoj kultúrnych aktivít,
  • obsah, organizácia, rozvoj zručností potrebných pre jednotlivé druhy kultúrnych aktivít (výtvarná tvorba, hudba a spev, divadlo, literárna a žurnalistická tvorba),
  • kultúrne aktivity v školách,
  • získavanie a úloha dobrovoľníkov pri realizácii kultúrnych aktivít,
  • činnosť inštitúcií podporujúcich kultúrne aktivity.

Súčasťou podujatia bude okrem prednášok aj „trhovisko“ kultúrnych aktivít.

– red –