Cestou-necestou s bielou palicou

Deň bielej palice 2016 máme úspešne za sebou, bez nehody, bez úrazu. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska si touto dopravno-preventívnou akciou pripomína Svetový deň bielej palice. Jej cieľom je zvyšovať povedomie vodičov a bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky, a to upozornením na skupinu chodcov so zrakovým postihnutím, ktorých zákon o cestnej premávke 8/2009 Z. z. špeciálne vymedzuje ako tých, voči ktorým je vodič povinný dbať na zvýšenú opatrnosť. Vodiči nie vždy vedia, ako správne zareagovať, ako dať chodcovi s bielou palicou najavo, že ho na priechode zaregistrovali, a ako ho upozorniť, že môže prejsť na druhú stranu. Základné pravidlá sú prosté: neblikať, negestikulovať, netrúbiť. Sluchom, príp. zvyškami zraku je možné spozorovať, že autá zastavili, ale ak ste si nie istí tým, že to zrakovo postihnutý zaregistroval, oslovte ho.

Keďže Svetový deň bielej palice (15. október) pripadol tohto roku na sobotu, rozhodli sme sa túto už tradičnú akciu presunúť o deň skôr. Priebeh dopravno-preventívnej akcie sa oproti minulým rokom nezmenil – na jednom priechode 2 hodiny v čase medzi 08.00 a 12.00h zotrvali figurant (aktívny používateľ bielej palice), zapisovateľ červených a čiernych bodov okoloidúcich motoristov a informátor. Samozrejme, vo vzdialenosti 100 – 150 m od priechodu hliadkovali dopravní policajti. Hriešnikov zastavovali, poučovali o priestupku a o tom, ako sa mali zachovať. Osvetový charakter zaručil všetkým namiesto pokuty len informačný leták, tým, ktorí reagovali ukážkovo, osviežovač vzduchu.

Celkovo sa v tomto roku zapojilo do akcie 49 miest. Rozmenené na drobné to vyzerá takto: v Žilinskom kraji 8, v Banskobystrickom, Nitrianskom, Prešovskom a Trnavskom 7, v Trenčianskom 6, v Košickom 5 a v Bratislavskom kraji 2 mestá. A aby to drobnými cvendžalo aj pri 57 zapojených priechodoch – Žilinský kraj 9, Nitriansky 8, Banskobystrický, Košický, Prešovský a Trnavský 7, Bratislavský a Trenčiansky 6.

Nevidiacim chodcom s bielou palicou nezastavilo celkovo 19,5 % áut, čo je oproti vlaňajšku pokles (z 20,60 %). Pozíciu územia s najzodpovednejšími vodičmi aj tento rok obhájil Trenčiansky kraj (13 %), najmenej zodpovední vodiči sú podľa výsledkov v Prešovskom kraji (29 %). Ôsme miesto v minuloročnej štatistike získal Košický kraj, kde ale nelichotivých 43,95 % nedisciplinovaných motoristov zapríčinilo mimoriadne nepriaznivé počasie, kvôli ktorému sa niekoľko priechodov muselo zrušiť. Aktuálne výsledky možno nájsť na stránke ÚNSS: http://www.unss.sk/aktuality/2016/den-bielej-palice-2016.php

Na záver dávame do pozornosti krátky inštruktážny film s ukážkami nielen správnej signalizácie bielou palicou, ale aj správnej reakcie na ňu. Nájdete ho na stránke ÚNSS po kliknutí na odkaz Publikácie pod názvom Bezpečne na cestách s bielou palicou.

Dušana Blašková

ÚNSS