Požičiam ti môj vozík

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR už dlhšiu dobu upozorňuje na neriešený problém bezbariérových úprav v bratislavských uliciach. Pretože dlhodobo v tejto veci samospráva prakticky nič nerobí, rozhodla sa organizácia o bariérach v  hlavnom meste hovoriť nahlas. Pripravila preto akciu Požičiam ti môj vozík. V samom centre mesta, na Špitálskej ulici, na zastávke električiek Mariánska (oproti Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR) sa 29. septembra na pravé poludnie uskutočnila ukážka toho, aké náročné je dostať sa z ostrovčeka električiek a pokračovať ďalej do mesta, do nemocnice, na návštevu – jednoducho zísť z obrubníka a pokračovať za svojím cieľom.

Akcia, ktorá sa stretla so značným záujmom médií, bola primárne určená mestským poslancom. Cieľom organizátorov bolo pozvanie na jazdu na vozíku a tým získanú skúsenosť premietnuť do náležitého impulzu – aby sa v mestskom rozpočte objavila dostatočne veľká položka na odstraňovanie bariér. Ani výber termínu akcie nebol náhodný – v uvedený deň zasadalo mestské zastupiteľstvo a poslanci mali byť v centre mesta.

Žiadajú účelovo viazanú položku v rozpočte

Táňa Kratochvílová a Jozef Blažek z Organizácie muskulárnych dystrofikov v SR vysvetľujú: „S poľutovaním konštatujeme, že aj na písomné žiadosti mesto odpovedá, že nemá možnosť bariéry odstrániť. Rovnako bez odozvy ostala žiadosť zástupcov Organizácie muskulárnych dystrofikov v SR a ďalších 15 združení a občianskych iniciatív v Bratislave, prednesená na mestskom zastupiteľstve 29. apríla, v ktorom mesto žiadali o zabezpečenie dôstojného pohybu obyvateľov a návštevníkov mesta na vozíkoch a žiadali o akútne riešenie bezbariérovosti v Bratislave.

Dovoľujeme si pri tom uviesť, že zo stavebného zákona vyplýva povinnosť aj pri udržiavacích prácach realizovať bezbariérové úpravy. Žiadame preto, aby v rozpočte mesta bola vyčlenená samostatná položka, ktorá bude účelovo viazaná na odstraňovanie bariér na území Bratislavy. Zároveň žiadame, aby bol zoznam lokalít zostavený podľa požiadaviek občanov so zdravotným postihnutím a konečne sa vyriešil problém, kedy pre nevybudované úpravy vozíčkari musia prechádzať kilometre navyše, alebo sa do svojho cieľa ani nedostanú. Nie menej dôležitý je fakt, že pre nevybudované bezbariérové priechody a pri rôznych nútených bariérových obchádzkach človek na vozíku ohrozuje svoju bezpečnosť.“

Akciu podporili:

 • Združenie pre pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR
 • Národná rada občanov so zdravotným postihnutím SR
 • DSS pre deti a dospelých Integra
 • OZ Barlička, Bez bariér n. o.
 • Mgr. Magdalena Mihaliková, PhD. riaditeľka Domova sociálnych služieb Rozsutec
 • Dom svitania n.o.
 • Občianske združenie GO – OK
 • Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku
 • Silvia Shahzad, poslankyňa NR SR
 • Veronika Remišová, poslankyňa NR SR
 • Matúš Vallo, architekt
 • Cyklokoalícia
 • Matúš Čupka, Zelená hliadka
 • Jozef Uhler, Lucia Štasselová, Ján Mrva, poslanci MH SR Bratislavy

… a mnohé ďalšie združenia a jednotlivci

red –