BIVIO – aj vďaka vám sa môžu udiať dôležité zmeny!

Mladí, dospelí ľudia s mentálnym postihnutím, absolventi praktických škôl, si často na Slovensku nevedia nájsť prácu. Príčin je viacero, jednou z nich je málo možností pripraviť sa na konkrétne profesie, s ktorými by sa mohli uplatniť na trhu práce. Ak sa im nepodarí nájsť prácu, sú zväčša odkázaní na pomoc v zariadeniach sociálnych služieb alebo zostávajú zatvorení doma. Uvedomujeme si, že príprava ľudí s mentálnym postihnutím na zamestnávanie je náročný proces a ťažká úloha, nie však neriešiteľná. Preto sme sa pustili do realizácie inovatívneho projektu, ktorý prinesie nové šance a príležitosti pre desiatky ľudí.

O čo ide?

V Bratislave – Rači, na Alstrovej ulici, budujeme Centrum BIVIO. Na profesie pomocný kuchár, chyžná, čašník a na prácu v práčovni sa v ňom budú pripravovať mladí ľudia s mentálnym postihnutím. V reálnych prevádzkach (hotel, reštaurácia, práčovňa) získajú potrebné zručnosti a následne im pomôžeme nájsť prácu.

V roku 2017 vytvoríme v Centre BIVIO 13 nových pracovných miest a zároveň budeme pripravovať každoročne desať mladých ľudí na prácu a samostatný život. Po absolvovaní vzdelávacieho programu a najmä praxe v dĺžke maximálne 10 mesiacov priamo v prevádzkach sa zamestnajú na otvorenom trhu práce. Viac informácií na http://www.bivio.sk/.

Centrum BIVIO popri vzdelávaní a príprave ľudí s mentálnym postihnutím na zamestnanie poslúži aj mnohým ďalším. Prevádzky hotela, reštaurácie a práčovne budú v roku 2017 pripravené aj pre širokú verejnosť. Aj vy môžete už v roku 2017 patriť medzi  spokojných návštevníkov BIVIA!

Aby sme Centrum dokončili, potrebujeme vás!

Rok 2017 sa blíži a s ním aj náš termín dokončenia centra. Ešte stále však zostáva kus práce, ktorý treba urobiť. Zakúpené objekty na Alstrovej ulici treba kompletne zrekonštruovať. Znamená to zmenu dispozícií, nové krovy a výmenu strešnej krytiny, omietky a fasády, nové rozvody elektroinštalácie, plynoinštalácie a vodoinštalácie, nové okná a dvere, dlažby, obklady a exteriérové úpravy. Rekonštrukcia sa začala v máji 2016, mala by byť hotová začiatkom roku 2017. Zatiaľ sa nám podarilo získať 83 % potrebných finančných zdrojov. Potrebujeme ešte 17%.

Prosíme vás, podporte finančne vznik centra. Pomôžte ľuďom s mentálnym postihnutím, aby mohli pracovať. Stačí málo. Pozrite si na stránke http://www.bivio.sk/ našu kampaň, darujte aspoň malú čiastku a stanete sa súčasťou veľkej rodiny podporovateľov. Vopred vám v mene ľudí s mentálnym postihnutím ďakujeme.

Pomôcť môžete aj prostredníctvom verejnej finančnej zbierky BIVIO 2016, zapísanej Ministerstvom vnútra SR do registra verejných zbierok pod registrovým číslom verejnej zbierky 000-2016-016609 na všeobecne prospešný účel rozvoja sociálnych služieb, vedy, vzdelania a výchovy. Svoj príspevok môžete zaslať do 30. 4. 2017. Číslo účtu: Všeobecná úverová banka Bratislava, IBAN: SK2002000000002044883553, SUBASKBX. 

A aká zmena sa aj vďaka vašej pomoci udeje? Zlepší sa život mnohých ľudí s mentálnym postihnutím na Slovensku, obyvatelia a návštevníci Bratislavy získajú nové služby. A tiež sa zníži počet ľudí, odkázaných na sociálne služby. Ďakujeme vám.

Pozrite si aj náš videospot.

Iveta Mišová 0905 709 557

Marián Horanič 0903 244 553

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR