Z aktivít nepočujúcich

V rámci Medzinárodného týždňa nepočujúcich sa v stredu 28. septembra uskutočnila konferencia Viacjazyčnosť a rovnaké práva v Európskej únii – roly posunkových jazykov, organizovaná nepočujúcou europoslankyňou Helgou Stevens z Belgicka. Konferencia sa uskutočnila v rokovacej sále Európskeho parlamentu v Bruseli a zúčastnilo sa na nej takmer tisíc nepočujúcich osôb z Európy i ďalších krajín. Bolo prítomných aj 145 tlmočníkov, ktorí tlmočili do 31 národných a regionálnych posunkových jazykov. Prínosom konferencie bola osveta a informovanosť o tom, že národné posunkové jazyky ako prirodzené jazyky nie sú tzv. obyčajné, primitívne jazyky, ale sú rovnocenné a plnohodnotné ako ostatné hovorené jazyky. Chceli by sa v mene slovenskej komunity nepočujúcich poďakovať poslankyni Európskej únie Jane Žitňanskej za pozvanie.

Skupina slovenských nepočujúcich na konferencii Viacjazyčnosť a rovnaké práva v Európskej únii

Hviezdy deťom 2016

Časť výťažku z charitatívneho podujatia Hviezdy deťom v rámci komunitného programu futbalového klubu AS Trenčín dostali nepočujúci futbalisti z klubu ŠKN Trenčín. Ide o šek na 1 000 eur z celkového výťažku 18 000 eur. Ako bonus absolvovali hráči ŠKN spoločný tréning s prvým mužstvom AS Trenčín. ŠKN Trenčín vyhral tohtoročné majstrovstvá Slovenska nepočujúcich vo futsale. Získal tým právo reprezentovať Slovensko v španielskej Seville na Deaf Champions League –  Európskej lige majstrov nepočujúcich. Okrem časti výťažku z podujatia Hviezdy deťom 2016 venovala kabína AS Trenčín nepočujúcim futbalistom ďalších 500 eur, aby ich podporila na ceste za ich snom.

Roman Vojtechovský

Foto: archív

Nepočujúci futbalisti so šekom na 1000€
Skupina futbalistov so šekom na 1000€