Aj dôchodok môže byť predmetom exekúcie

Prvého októbra sme si pripomenuli Medzinárodný deň starších ľudí. Organizácia Spojených národov ho vyhlásila so zámerom vyzdvihnúť  a oceniť   znalosti a skúsenosti seniorov. Cieľom je aj upozorniť na postavenie a problémy staršej generácie.

Jedným z problémov, ktorému seniori čelia,  je  zložitá ekonomická situácia. Seniori sa v nej často ocitnú – priemerný starobný dôchodok na Slovensku na konci augusta dosahoval 416,28 eur. Muži dostávali v priemere 463,94 eur a ženy 371,56 eur. Priemerná výška samostatne vyplácaného starobného dôchodku tak za posledných 12 mesiacov stúpla o 7,01 eur. K 31. 8. 2015 dosahovala 409,27 eur.

Priemerná výška predčasného starobného  dôchodku k poslednému augustovému dňu 2016 predstavovala sumu 390,28 eur (pred rokom to bolo 390,87 eur). Muži poberali na konci augusta tohto roka predčasný starobný dôchodok v priemernej výške 411,72 eur, ženy ho dostávali v priemere 345,10 eura.

Vzhľadom na  vyššie uvedené čísla nás neprekvapia výsledky výskumu Chudoba a sociálne vylúčenie starších, ktorý  v súčasnosti organizuje Slovenské národné stredisko pre ľudské práva spolu s Fórom pre pomoc starším. Výskum poukazuje na problémy starších ľudí, ich diskrimináciu či život na hranici chudoby. Z prvých výsledkov vyplýva, že 60% starších ľudí sa cíti byť ohrozených chudobou a takmer každý siedmy senior si musí požičiavať, aby vyžil. Výsledky výskumu sú o to hodnotnejšie, že prinášajú nielen pohľad na súčasnú situáciu, ale umožňujú aj porovnať vývoj tejto situácie za posledných 8 rokov.

Veľa dôchodcov  sa potom dostáva do začarovaného kruhu dlhov a svoju situáciu sa snaží riešiť pôžičkami často aj od nebankových subjektov.  Niektorí  z nich sa  nesprávne domnievajú, že im nemá exekútor čo vziať a zabúdajú, že aj dôchodok môže byť predmetom exekúcie.

Posledné čísla, ktoré zverejnila Sociálna poisťovňa sú alarmujúce. Prekvapujúco vekovo najmladší dôchodcovia tvoria najpočetnejšiu skupinu tých, ktorým Sociálna poisťovňa musí krátiť dôchodky nariadenou exekučnou zrážkou. Penzisti, ktorí majú menej ako 60 rokov, tvoria takmer tretinu exekuovaných dôchodcov!

Z celkového počtu 33 491 dôchodcov, ktorým v auguste tohto roka Sociálna poisťovňa vykonávala exekučnú zrážku, bolo práve dôchodcov do 60 rokov až 10 887. Druhou vekovo najpočetnejšou skupinou dôchodcov s exekučnou zrážkou predstavovali penzisti od 65 do 69 rokov – tých bolo 7 610.

Najčastejšie sa exekučné zrážky z dôchodkov uhrádzajú  v prospech nebankových spoločností, telekomunikačných operátorov či poskytovateľov dátových služieb a zdravotných poisťovní.

Ingrid Tomešová