Povedať, či nepovedať? Mám zamestnávateľa informovať o tom, že mám epilepsiu?

Čaká vás pohovor do novej práce a premýšľate, či na ňom hovoriť o epilepsii? Máte pochybnosti, či súčasnému zamestnávateľovi povedať o svojej diagnóze? Nie ste sami. Množstvo ľudí s epilepsiou počas svojho pracovného života čelí obdobnej dileme. Podľa nedávneho výskumu Spoločnosti E, približne 20 % ľudí s epilepsiou v Česku svoju diagnózu pred zamestnávateľom zatajuje. Čo je ale lepšie? Povedať, či nepovedať? Univerzálna odpoveď na túto otázku neexistuje, v tomto článku však nájdete niekoľko podnetov na zamyslenie, ktoré vám z pohľadu psychologičky môžu pri rozhodovaní pomôcť.

Rozhodovanie o tom, či svojmu zamestnávateľovi oznámiť, že máte epilepsiu, nemusí byť vôbec jednoduché. Podobne ako iné rozhodnutia oznámenie diagnózy so sebou môže priniesť pozitíva i negatíva, ktoré treba vopred zvážiť.

Oznámenie diagnózy môže priniesť pozitíva

Oznámenie diagnózy zamestnávateľovi môže byť veľmi prínosné. V prípade záchvatu totiž budete mať istotu, že aj zamestnávateľ, aj spolupracovníci budú vedieť adekvátne reagovať, čo vo vás môže vyvolať pocit bezpečia. Zamestnávateľ vám v prípade meniaceho sa zdravotného stavu môže poskytnúť efektívnejšiu podporu, môžete si s ním s ohľadom na svoje potreby dohodnúť pracovné podmienky, ktoré vyhovujú obom stranám, pokiaľ je to vzhľadom na záchvaty nutné, môže vám napr. posunúť začiatok pracovnej doby, prideľovať výhradne denné zmeny alebo zabezpečiť, aby ste sa v uzamknutom priestore nepohybovali sami. Pozitíva oznámenia diagnózy sa však nemusia týkať iba vás, môžu mať podstatne širší spoločenský dosah. Postavenie ľudí s epilepsiou sa totiž môže zlepšiť len vtedy, ak bude ochorenie detabuizované a zamestnávatelia získajú so zamestnancami s epilepsiou vlastné skúsenosti. Preto informovanie zamestnávateľa zvážte aj v prípade, že ochorenie nemá na vašu prácu vplyv. Dobrá skúsenosť zamestnávateľa môže byť prvým krokom k zlepšeniu celkového pohľadu na ľudí s epilepsiou na trhu práce.

Strach z oznámenia diagnózy zamestnávateľovi

V minulosti bola epilepsia opradená množstvom mýtov, ktoré viedli k stigmatizácii. Z tohto dôvodu bolo dokonca lepšie zamestnávateľom a personalistom svoju diagnózu pri uchádzaní sa o prácu tajiť. Napriek tomu, že doba sa mení a epilepsia už ani zďaleka nie je pre spoločnosť takým strašiakom, ľudia sa s negatívnou reakciou na svoje ochorenie môžu stretávať aj naďalej. Dôvodom, prečo niektorí ľudia o epilepsii radšej mlčia, býva práve neistota spojená s reakciou zamestnávateľa.

Strach a neistota sú úplne prirodzené, je však dôležité vedieť, čoho sa obávate. Len tak môžete svoj strach prekonať. Možno ste na tom podobne. Možno sa aj vy bojíte diskriminácie, toho, že vás do zamestnania neprijmú. Alebo sa, naopak, obávate, aby s vami niekto nezaobchádzal v rukavičkách. Keď budete svoje pocity poznať, ľahšie sa môžete zamyslieť nad tým, z čoho váš strach pramení. Možno zistíte, že vyviera z predošlej negatívnej pracovnej skúsenosti alebo je za ním neistota z neznámeho. Jednoducho si sami pre seba skúste pomenovať, ako to vlastne je a prečo. Napríklad pokiaľ váš strach pramení zo zlej skúsenosti v minulosti, je dobré si uvedomiť, že váš nový zamestnávateľ nemusí zareagovať rovnako.

Konajte v súlade so sebou samým

Nech už sa nakoniec rozhodnete akokoľvek, vaše rozhodnutie by malo byť v súlade s vaším vnútorným nastavením. Pokiaľ cítite, že je pre vás dôležité, aby zamestnávateľ o diagnóze vedel, informujte ho. V prípade, že nadriadený zareaguje pozitívne, budete schopný komunikovať o svojich potrebách a budete sa cítiť bezpečnejšie. Pokiaľ sa stretnete s negatívnou reakciou (napr. informácia sa stane dôvodom diskriminácie na pracovisku), budete vedieť, že nie ste so zamestnávateľom na rovnakej vlne. Možno vás to prinúti poobzerať sa po inej práci, ale budete vedieť, že konáte na základe svojich vlastných potrieb a hodnôt. Cítite, že epilepsia je vaša intímna vec, o ktorej nechcete so zamestnávateľom hovoriť? Nechajte si to pre seba. Pravdaže, pokiaľ viete, že ochorenie vašu prácu a bezpečnosť neovplyvňuje. Možno časom svoj postoj zmeníte – tému môžete otvoriť kedykoľvek, nemusíte to lámať cez koleno.

Ak môže epilepsia ovplyvniť bezpečnosť v práci, zamestnávateľa informujte

Z právneho hľadiska nemáte povinnosť zamestnávateľa so svojou diagnózou oboznamovať. Rozhodnutie, či zamestnávateľa o epilepsii alebo inom ochorení informujete, je len a len na vás. Nemalo by však vychádzať výhradne z vašich potrieb, treba pamätať aj na osobnú zodpovednosť. Vo chvíli, keď vaše ochorenie a potenciálne riziko záchvatu môže ovplyvniť bezpečnosť práce, či dokonca bezpečnosť ďalších ľudí (napr. pri obsluhe niektorých strojov), je dôležité o svojom ochorení hovoriť. Len tak je možné zaistiť vhodné pracovné podmienky. Takže hoci nemáte povinnosť o svojej diagnóze informovať, správajte sa zodpovedne a podľa najlepšieho svedomia. Rozhodnite sa jednak zodpovedne, jednak s ohľadom na vlastné potreby. Pokiaľ budete konať v súlade so sebou samým a svojimi hodnotami, ľahšie sa vyrovnáte aj s prípadnou negatívnou reakciou.

Čo v prípade, že nájdete zaujímavú pracovnú ponuku, ale nie ste si istí, nakoľko je pre jej výkon epilepsia riziková? Pokiaľ sa zamestnávateľovi zatiaľ obávate svoju diagnózu oznámiť, skúste najprv svoje otázky konzultovať inde. Pomôcť vám môže váš lekár, kariérny poradca, ľudia pracujúci na obdobnej pozícii, ale aj pracovníci Spoločnosti E, ktorá sa ľuďom s epilepsiou venuje. Aby ste mohli vhodnosti pozície zhodnotiť, je dôležité vedieť, čo presne daná práca zahŕňa, poznať svoje ochorenie a svoje kapacity (napr. schopnosť odolávať stresu).

Pokiaľ sa rozhodnete o epilepsii informovať, odporučte Epizónu

Samotné oznámenie diagnózy môže byť pre zamestnávateľa dôležité, ale nemusí stačiť. Pravdepodobne bude mať v súvislosti s epilepsiou množstvo otázok. Môže ho zaujímať, či je zamestnanie človeka s epilepsiou bezpečné, ako vyškoliť ostatných zamestnancov v prvej pomoci, aké sú skúsenosti iných zamestnávateľov a pod. Ako spoľahlivý zdroj informácií môžete odporučiť Epizónu.

PhDr. Lucie Klůzová Kráčmarová, Ph.D. (prevzaté z www.epizona.cz, projektu Společnosti E – Czech Epilepsy Association, z.s. Viac na Spolecnost-e.cz)