Stratégia cielenej sebaprezentácie – vedecky overený spôsob, ako na pohovore oznámiť diagnózu

Chcete na pracovnom pohovore povedať, že máte epilepsiu, ale neviete, ako na to? Nenechajte si uniknúť tento článok! Nájdete v ňom jednoduchý návod, ako s potenciálnym zamestnávateľom hovoriť o epilepsii tak, aby ste vytvorili dobrý dojem. Efektivita tejto metódy bola dokonca overovaná experimentálne.

Nezamestnanosť, časté zmeny práce alebo nedostatočný kariérny postup. To sú problémy, s ktorými sa vo svojom pracovnom živote môže stretnúť každý. Aj ľudia s epilepsiou. Niektorí zamestnávatelia sa obávajú, že pokiaľ by pre nich človek s týmto ochorením pracoval, mal by časté absencie, mohol by sa zraniť, potreboval by upraviť pracovné prostredie a pod. Niet preto divu, že sa ľudia s epilepsiou obávajú diskriminácie zo strany zamestnávateľov a často o svojom ochorení nadriadeného neinformujú.

Vedci sa preto zamerali na to, ako ľuďom s epilepsiou pomôcť bojovať s touto stigmou a zároveň ako zmierniť obavy zamestnávateľov z toho, že človek s epilepsiou nebude dostatočne produktívnym pracovníkom. Vo svojom výskume sa sústredili na spôsob, akým možno počas pracovného pohovoru oznámiť svoju diagnózu tak, aby to zvýšilo šancu na prijatie. Zistili, že veľmi účinné je použitie tzv. stratégie cielenej sebaprezentácie (impression management).

Pri oznamovaní diagnózy na pohovore môže pomôcť cielená sebaprezentácia

Výskumy naznačujú, že prvý dojem, ktorý si náborový pracovník o uchádzačovi vytvorí, môže byť pri rozhodovaní o jeho prijatí dôležitejší než samotná kvalifikácia. Okrem odborných a technických schopností by sa teda mal človek pri hľadaní práce zamerať aj na asertívne techniky cielenej sebaprezentácie. Názorne to ukazuje výskum, vedený doktorkou Sungovou z roku 2016. V jej experimente ľudia vyššie hodnotili uchádzačov, ktorí pri oznamovaní diagnózy epilepsie počas pohovoru využili techniku cielenej sebaprezentácie, než záujemcu o prácu, ktorý o svojom ochorení informoval iba zbežne.

Ako vedci metódu overovali?

Connie Sung je Associate Professor na Michiganskej univerzite. Výskum o stratégii cielenej sebaprezentácie viedla v roku 2016 (zdroj: onlinelibrary.wiley.com).

Vedci oslovili 99 ľudí (študenti HR či obchodu), ktorým náhodne pustili jeden z troch videozáznamov z pohovoru, na ktorom sa človek uchádzal o prácu technického predajcu. Všetci uchádzači zachytení vo videoukážkach mali porovnateľnú kvalifikáciu na výkon práce, dobré komunikačné schopnosti a vynikajúce technické znalosti. Líšili sa iba v tom, či a akým spôsobom počas pohovoru oznámili, že majú epilepsiu. Prvý uchádzač o svojom zdravotnom znevýhodnení nehovoril, druhý iba oznámil, že má epilepsiu a tretí pri oznamovaní diagnózy epilepsie použil metódu cielenej sebaprezentácie.

Po tom, čo si účastníci výskumu pozreli video, mali na škále ohodnotiť celkový dojem z každého uchádzača a určiť, do akej miery sa podľa nich na danú pracovnú pozíciu hodí. Vedci zistili, že ľudia dávali priemerne vyššie hodnotenie uchádzačovi, ktorý na pohovore využil techniku cielenej sebaprezentácie, než záujemcovi o prácu, ktorý o svojom ochorení informoval iba zbežne.

Cielená sebaprezentácia je spôsob vytvárania dobrého dojmu

Impression management (IM) je spôsob komunikácie alebo správania, ktorý pomáha zlepšovať obraz o sebe samom v očiach druhých. Čo si pod tým predstaviť? Ide o to, že počas pohovoru sa človek sám a aktívne ukazuje v dobrom svetle – predstavuje svoje hodnoty, presvedčenia a skúsenosti.

Techniky sebaprezentácie

1. Rozprávanie osobného príbehu: uchádzač môže popísať nejakú svoju skúsenosť z minulosti (napr. pracovnú) a ukázať na nej, ktoré duševné (schopnosť zvládať stres, empatia a pod.) alebo sociálne (schopnosť spolupracovať s inými a pod.) schopnosti má.

2. Propagácia seba samého: používa sa ako zdôraznenie pozitívnych informácií o sebe, svojich silných stránok, úspechov a schopností a zároveň pomáha dať do úzadia negatívne aspekty. Cieľom je ukázať, že sa uchádzač na danú pozíciu hodí.

Ako vyzerá využitie metódy v praxi?

V nasledujúcich ukážkach sa môžete pozrieť na úryvky z pohovoru, v ktorom pomocou cielenej sebaprezentácie uchádzač oznamuje, že má epilepsiu. Text pochádza z prepisu nahrávky z vyššie spomínaného experimentu. Všimnite si, ako uchádzač používa krátke osobné rozprávanie nielen na to, aby oboznámil potenciálneho zamestnávateľa so svojou diagnózou, ale aj na to, aby pri tom poukázal na svoje prednosti. Zároveň vyzdvihuje, ako sa mu darí diagnózu zvládať, čím tlmí potenciálnu rizikovosť ochorenia a ukazuje, aké prekážky sa mu podarilo prekonať a pritom sa vyhýba prílišnému vyťahovaniu.

Téma úryvku: oznámenie zdravotného znevýhodnenia

Pýtajúci sa: Môžete mi o sebe niečo povedať?

Uchádzač o zamestnanie: No, narodil som sa a vyrastal v Duluth v Minnesote. Keď som mal 6 rokov, začal som hrať hokej. Počas celej strednej som hral a bol som jedným z najlepších strelcov. Takisto som zápasil a vo svojej váhovej triede som vyhral zlato. Na Univerzite v Kanade som dostal štipendium pre hokejistov a hral som dve sezóny, až kým som neutrpel otras mozgu.

Pýtajúci sa: Otras mozgu?

Uchádzač o zamestnanie (používa rozprávanie osobného príbehu ako stratégiu IM): Bola to zvláštna nehoda počas jedného z hokejových zápasov na vysokej. Vystrelil som puk a vzápätí vrazil hlavou do mantinelu. Previezli ma do nemocnice na pozorovanie, kde mi oznámili, že mám otras mozgu. Zdalo sa, že je všetko v poriadku, až kým som nezačal mať epileptické záchvaty. Na radu svojho lekára som prestal hrať hokej. Užívam ale antikonvulzívne lieky. Dobre mi zaberajú – záchvat som nemal asi rok. Krátko po tom som prestúpil na Univerzitu vo Wisconsine.

Téma úryvku: prispôsobenie pracovného prostredia

Uchádzač o zamestnanie (využíva prekonávanie prekážok ako stratégiu IM): Možno vás zaujíma, ako so svojou epilepsiou dokážem fungovať. Dva roky beriem lieky proti záchvatom a musím povedať, že zaberajú veľmi dobre. Odkedy sa lekárom podarilo nastaviť mi ideálne dávkovanie, nemal som záchvat už viac než rok, a tak mám platný vodičský preukaz a vlastné auto. Hm, pri práci v kancelárii budem potrebovať obrazovku, ktorá dokáže filtrovať jas monitora počítača. To je naozaj jediná vec, čo by som kvôli epilepsii potreboval prispôsobiť.

Téma úryvku: ochorenie ako prínos

Pýtajúci sa: Môžete mi uviesť príklad projektu, na ktorý ste mimoriadne hrdý?

Uchádzač o zamestnanie: Napríklad moje verejno-prospešné aktivity. Potom, ako mi diagnostikovali epilepsiu, som pomohol zorganizovať a hľadať financie na akciu s názvom Chodíme Madisonom za boj s epilepsiou. Zmyslom akcie je podporiť sociálne služby pre ľudí s epilepsiou v Madisone. Hovoril som s viacerými manažérmi, ktorí majú na starosti rozmanitosť zamestnancov na pracovisku z niekoľkých spoločností so sídlom v Madisone, a získal som 15 firemných sponzorov. Bola to veľmi obohacujúca skúsenosť.

Skúste si krátke cvičenie a získajte spätnú väzbu

Pokiaľ plánujete zamestnávateľa so svojou diagnózou oboznámiť, skúste na to ísť týmto strategickým spôsobom. Predstavte si, že ste na pracovnom pohovore vy a spíšte krátky príbeh o sebe v kontexte svojho ochorenia. Vďaka tomu budete na pohovor lepšie pripravení. Chcete na príbeh spätnú väzbu? Chcete vedieť, či ide naozaj o impression management? Napíšte na e-mail epizona@spolecnost-e.cz. Do predmetu, prosím, napíšte Cílená sebeprezentace — zpetná vazba.

PhDr. Lucie Klůzová Kráčmarová, Ph.D. (prevzaté z www.epizona.cz, projektu Společnosti E – Czech Epilepsy Association, z.s. Viac na Spolecnost-e.cz)