Slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich ako študijný odbor Trnavskej univerzity

Svoje hodnotenie nového študijného programu dokážem popísať niekoľkými výrazmi: jedinečný, výnimočný, originálny, dokonalý. Originalita nespočíva len v tom, že je na Slovensku prvýkrát, ale jedinečný, výnimočný a dokonalý je aj svojou prípravou pre študentov. Takéto skvelé vlastnosti však majú aj sami vyučujúci. Myslím, že výučba bola i je pre obe strany náročná. Napriek nepriaznivej situácii v školstve na celom svete, študijný program dosiahol najvyššiu očakávanú kvalitu a prekonal všetky moje očakávania.“

Zuzana, študentka 2. ročníka slovenského jazyka v komunikácii nepočujúcich

Chceš sa stať tlmočníkom slovenského posunkového jazyka? Baví ťa komunikácia a chceš pracovať s nepočujúcimi alebo pre nepočujúcich? Poď študovať na Pedagogickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave, ktorá ponúka možnosť študovať bakalársky stupeň odboru Slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich!

V priebehu štyroch rokov sa naučíš slovenský posunkový jazyk (až 660 hodín), aby si dosiahol minimálnu požadovanú jazykovú úroveň B2. Zároveň získaš špecifické profesijné znalosti a zručnosti tlmočenia z a do slovenského posunkového jazyka (až 240 hodín) a taktilného tlmočenia pre osoby s dvojzmyslovým znevýhodnením. Skúsenosti z tlmočníckej praxe nadobudneš už pri štúdiu. Napokon sa staneš absolventom prvého vysokoškolského programu na Slovensku, zameraného priamo na tlmočníctvo slovenského posunkového jazyka. Študijný program je určený pre všetkých záujemcov (pre začiatočníkov aj pre pokročilých), ktorí chcú získať kvalifikáciu na pozíciu tlmočníka slovenského posunkového jazyka.

Formy štúdia

Pre študentov ponúkame dve formy štúdia:

  1. štvorročné denné štúdium, ktoré prebieha od pondelka do piatka,
  2. štvorročné denné dištančné štúdium (namiesto päťročného externého štúdia), ktoré prebieha od piatka (od cca 15:00) do soboty.

Kde nás nájdeš?

Napríklad na facebookovej stránke www.facebook.com/SJvKN/.

Dovidenia v septembri 2022!

Roman Vojtechovský, Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, Katedra slovenského jazyka a literatúry