Sprístupnenie komunikácie a podujatí v rámci predvolebných kampaní osobám so zdravotným postihnutím – kontrolné zoznamy

V Európskej únii žije viac ako 87 miliónov osôb so zdravotným postihnutím. Väčšina volebných kampaní však stále nezohľadňuje ich potreby v oblasti prístupnosti.

Osoby so zdravotným postihnutím sú často zbavené svojho práva kandidovať a hlasovať z dôvodu prekážok v prístupnosti vo všetkých častiach volebného procesu – vrátane prístupu k informáciám v rámci volebných kampaní a plnohodnotnej účasti na podujatiach politických strán.

Európske fórum osôb so zdravotným postihnutím (EDF) z tohto dôvodu pripravilo dve príručky vo forme kontrolných zoznamov, ktorých cieľom je poskytnúť osobám pracujúcim vo voľbách a politických kampaniach ľahko kontrolovateľný a realizovateľný postup na zabezpečenie toho, aby sa ich posolstvá dostali k osobám so zdravotným postihnutím a aby ich podujatia boli pre týchto ľudí otvorené a z hľadiska prístupnosti vhodné.

Kontrolné zoznamy sú rozdelené na časti zodpovedajúce rôznym prostriedkom komunikácie a typom podujatí. Čitateľ tak môže jednoducho prijať opatrenia na to, aby boli jeho materiály prístupné pre každého a aby sa jeho podujatí mohli zúčastniť všetci.

Príručky nájdete na webstránke Slovenského fóra osôb so zdravotným postihnutím – Odporúčané publikácie.

Stanislav Sokol