Tri štvrtiny Európanov chcú, aby sa EÚ intenzívnejšie venovala riešeniu nezamestnanosti

Miera nezamestnanosti v EÚ stále zostáva nad 8%. Nedávny prieskum Eurobarometer  ukázal, že až tri štvrtiny Európanov si želajú, aby EÚ na riešenie tejto situácie robila viac ako doteraz. Predseda parlamentného výboru pre zamestnanosť, Thomas Händel, v reakcii na výsledky prieskumu vyzval európskych lídrov na to, aby sa postarali o investície a vysokokvalitné a udržateľné pracovné miesta.

Nezamestnanosť je v súčasnosti najnižšia od jari 2009, klesla na úroveň 8,6 %. Mladí ľudia sú však na tom podstatne horšie – nezamestnaných ich je až 18,6 %. Situácia je odlišná i v jednotlivých štátoch, najlepšie je na tom Česko (4 %) a najhoršie Grécko (24 %). Na Slovensku je to o čosi viac ako európsky priemer – rovných 10 %.

Riešenie nezamestnanosti je pre občanov druhou najdôležitejšou prioritou, ktorej by sa mala EÚ venovať. Na prvom mieste sa ocitol boj proti terorizmu.

„Výsledky ukazujú, že pôvodný cieľ EÚ – zastaviť vojnu – už nestačí. EÚ sa teraz musí zamerať na sociálnu spravodlivosť a skoncovať s nezamestnanosťou a chudobou. Jeden zo štyroch ľudí žije na prahu alebo pod prahom chudoby, nezamestnanosť mladých je i naďalej neprijateľne vysoká, kým nárast nestabilných pracovných miest vedie ľudí k pochybnostiam o tom, že hospodárska spolupráca vedie k prosperite,“ okomentoval výsledky prieskumu predseda výboru EP pre zamestnanosť Thomas Händel.

Riešenie dlhodobej nezamestnanosti je jednou z top priorít Junckerovej komisie. Stratégia 2020 obsahuje ciele týkajúce sa zlepšenia mobility mladých, inovácií, vzdelávania a sociálneho začlenenia. Do konca tohto desaťročia by tak EÚ chcela vytiahnuť z chudoby minimálne 20 miliónov Európanov.

EÚ sa v súčasnosti snaží vylepšiť pracovný portál EURES pre firmy aj uchádzačov o prácu, a to tak, aby ponuka a dopyt po pracovných miestach do seba lepšie zapadali. Aktualizáciu portálu podporili vo februári 2016 aj poslanci Európskeho parlamentu.

Okrem toho v EÚ existuje aj iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí, ktorá sa zameriava na tých, ktorí neštudujú, nepracujú, ani sa nezúčastňujú na odbornej príprave. Ľuďom, ktorí stratili prácu v dôsledku rušenia veľkých firiem alebo ich znižovania výroby, pomáha Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii.

Počas júlového plenárneho zasadnutia poslanci prijali uznesenie, v ktorom požadujú aktualizáciu dlhodobého finančného plánu v záujme boja proti nezamestnanosti, predovšetkým v radoch mladých ľudí. V júni Komisia zverejnila svoju agendu pre zručnosti, ktorej cieľom je zvýšiť zamestnateľnosť uchádzačov o prácu.

-red-

Zdroj: http://www.europarl.europa.eu