Správa o stave Únie

V stredu 14. septembra predniesol predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker na pôde Európskeho parlamentu prejav o stave Únie.

Spätne sa obzrel za úspechmi za posledný rok a uviedol hlavné priority na ďalších 12 mesiacov. Predseda Európskej komisie tiež predostrel najvážnejšie výzvy, ktorým Európska únia v súčasnosti čelí.

Po jeho správe nasledovala plenárna schôdza parlamentu. Správa o stave Únie už tradične odštartovala dialóg medzi Európskym parlamentom a Radou, ktorý podľa Lisabonskej zmluvy slúži ako príprava na pracovný program Komisie na rok 2017.

-red-

Zdroj: http://ec.europa.eu