Úvodník – Mosty inklúzie 03/2018

Vážení čitatelia,

V tomto vydaní Mostov inklúzie sme pre vás pripravili najmä informácie o súčasných i pripravovaných právnych predpisoch a významných dokumentoch. Niektoré sa týkajú Slovenska, iné majú medzinárodný charakter s tým, že budú mať dosah  aj u nás.

Opakovane sa v praxi pri poradenstve stretávame s problematikou zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť, najmä v súvislosti so znížením peňažného príspevku na osobnú asistenciu a peňažného príspevku na opatrovanie jeho poberateľom a s požiadavkou zlúčenia tohto príspevku s poberaným dôchodkom. Preto sme túto tému zaradili do rubriky venovanej súčasnej legislatíve.

V tejto časti nášho internetového magazínu sa dočítate aj o tom, že júnovou novelou bol autorský zákon doplnený o  ustanovenia dôležité predovšetkým z hľadiska osôb so zdravotným postihnutím.

Pripravili sme pre vás tiež článok týkajúci sa osobnej asistencie. Dozviete sa z neho, aký počet hodín osobnej asistencie môže pre osobu s ťažkým zdravotným postihnutím mesačne vykonať osobný asistent, ktorý je evidovaný na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny ako uchádzač o zamestnanie.

Ste živnostník a stále nemáte jasno ohľadne platieb do Sociálnej poisťovne? Možno vám príručka Sociálnej poisťovne s názvom Podnikáte ako živnostník? O ktorej informujeme v jednom z ďalších článkov.

Prajeme vám príjemné čítanie.

Redakcia