Pes špecialista

Vo výcvikovej škole pre vodiace a asistenčné psy v Bratislave od roku 1995 vycvičili a odovzdali klientom už viac ako 120 vodiacich psov. Ako je to s výchovou a výcvikom týchto užitočných pomocníkov?

Výchova vodiaceho psa sa veľmi nelíši od kvalitnej výchovy a socializácie  psíka, ktorý má byť dobre vychovaným členom rodiny.

„Pes nie je zaťažovaný výcvikom, mal by sa však rozhodne naučiť, ako sa má správať vo všetkých situáciách. Napríklad pri stretávaní sa so psami, v interiéroch nákupných stredísk, počas zostávania osamote a podobne,“ hovorí Jarmila Virágová, odborná riaditeľka Výcvikovej školy pre vodiace a asistenčné psy o.z.

Pri výcviku je to už ale iné a je nevyhnutné, aby pes chápal súvislosti. Ak by vodiaci pes na slovo poslúchal a splnil každý povel, ktorý mu jeho psovod zadá, stal by sa nebezpečným. „Veď ak by poslúchol povel vpred a pred ním by bol rozkopaný chodník, tak by to malo fatálne následky,“ vysvetľuje Virágová.

Ako hovorí, vodiaci pes sa preto musí naučiť vyhodnotiť situáciu a urobiť rozhodnutie. Počas výcviku totiž nie je možné, aby pes zažil všetky situácie s ktorými sa potom stretne počas celého svojho života. Môže sa stretnúť iba s modelovými situáciami, a u svojho majiteľa zažije aj také, s ktorými sa nikdy nestretol.

„Musí ich vedieť prepojiť s tým, čo sa v modelových situáciách počas výcviku naučil. Na to, aby toto všetko bolo možné, musí pes rozumieť komunikácii a vzájomnej interakcii s človekom.“

Pre koho je pes so špeciálnym výcvikom vhodný

Zvažujete, že si zadovážite vodiaceho psa? Zvážte všetky nasledujúce aspekty.

  • Psa so špeciálnym výcvikom musí bezpodmienečne akceptovať a prijať celá rodina. Nikto sa ho nesmie báť ani ho ignorovať. Psy sú veľmi citlivé na nálady a city ľudí a negatívny postoj k psovi, hoci nemusí ísť vyložene o zlé zaobchádzanie, má negatívny vplyv na psychiku zvieraťa a tým na jeho pracovný výkon.
  • Pes musí byť umiestnený so svojim pánom v bytových priestoroch. Nesmie byť umiestnený na dvore, v koterci, alebo byť dlhodobo izolovaný v obytnej časti domu (napríklad zatváraný do kúpeľne, alebo inej izby). V rámci bytu musí byť psovi umožnené pohybovať sa v priestoroch, kde sa zdržujú ľudia, nemusí mať však prístup do všetkých miestností v obytnom priestore.
  • Pes so špeciálnym výcvikom  nie je univerzálna pomôcka a preto nie je vhodný pre každého človeka. Spolupráca s ním vyžaduje od jeho majiteľa nemalé úsilie. Naproti tomu však poskytuje svojmu majiteľovi nezávislosť, pomoc a spoločnosť.
  • Pes je živý tvor s určitými nárokmi a potrebami a  celkom odlišným spôsobom komunikácie, ako je tá ľudská. Efektívna spolupráca s ním je možná iba za predpokladu že budú jeho nároky a potreby uspokojené a že jeho majiteľ spôsobu jeho komunikácie porozumie.
  • Záujemca o psa  musí mať pozitívny vzťah ku psom, dosiahnuť vek, kedy bude možná dobrá spolupráca so psom, mať primerane dobrý zdravotný stav, ktorý neznemožní spoluprácu so psom, osobnostné predpoklady, ktoré vytvoria psovi  podmienky pre zdravý vzťah a život. Záujemca o psa musí byť ochotný učiť sa nové veci, mať  motiváciu pracovať so psom, venovať svojmu psovi dostatočnú  starostlivosť a pozornosť potrebnú na udržanie jeho pracovných zručností, psychickej pohody a dobrého zdravotného stavu.
  • Kritériom pre efektívne využívanie vodiaceho psa je taký stupeň poškodenia zraku, ktorý vyžaduje kompenzáciu. To znamená, že klient v čase, kedy mu má byť pridelený vodiaci pes, aktívne využíva bielu palicu, alebo služby vidiaceho sprievodcu. Príliš mnoho zvyškového zraku vzájomnej spolupráci človeka s vodiacim psom škodí. Človek, ktorý vie zrakom skontrolovať situáciu, v ktorej sa nachádza, má vždy tendenciu pracovať namiesto psa. Pri posudzovaní miery zrakového poškodenia, pre účely pridelenia vodiaceho psa, nie je pre výcvikovú školu určujúcim faktorom potvrdenie lekára o klientovej praktickej slepote. Diagnóza, praktická slepota, má mnoho stupňov a aj keď je miera poškodenia taká veľká, že takáto diagnóza je oprávnená, nemusí byť vždy dostatočná pre účely pridelenia vodiaceho psa. Táto téma sa konzultuje so záujemcom o psa na osobnom pohovore.

Vedeli ste?

Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy  o.z. pomáha ľuďom so zdravotným postihnutím stať sa samostatnejšími vďaka pomoci psov so špeciálnym výcvikom. Od roku 1995 vycvičili a odovzdali klientom už viac ako 120 vodiacich psov. Ako jediná organizácia na Slovensku získala akreditáciu od Medzinárodnej federácie škôl pre výcvik vodiacich psov.

Psy sú vďaka vlastnému účelovému chovu ľahko ovládateľné aj pre človeka so zdravotným postihnutím a pracujú okrem Slovenska aj na Malte, v Českej republike a v Nemecku. Neziskovka pripravuje aj výcvik asistenčných psov pre ľudí s telesným postihnutím a signálnych psov pre ľudí so sluchovým postihnutím.

Podľa www.vodiacipes.sk (ht)