Úvodník – Mosty inklúzie 03/2019

Vážení čitatelia,

Prinášame vám ďalšie číslo časopisu Mosty inklúzie. Hoci je leto, mnohí mladí ľudia sa pripravujú na naštartovanie svojej akademickej dráhy na vysokej škole. Jednou z významných tém, ktorým sa venujeme, je preto prístupnosť webových sídiel a informačných systémov vysokých škôl.

Stále žiaľ platí, že je nedostatočná a preto sa stáva dlhoročnou prekážkou pre študentov so zdravotným postihnutím. Na weboch sú rozvrhy, registrácie na skúšky a zápočty a ich výsledky, študijná literatúra, priestor na komunikáciu medzi študentmi a vyučujúcimi a tak ďalej.

Bez ich využívania nie je prakticky možné študovať. A preto sú mnohí študenti so zdravotným postihnutím závislí na pomoci svojich asistentov a kolegov.

Dobrou správou je, že môžeme očakávať aspoň čiastočnú zmenu. Študenti si na ňu budú musieť počkať až do školského roka 2020/2021 a bude sa týkať len verejných vysokých škôl. No aj takýto legislatívny kompromis znamená prvý krok.

Pevne veríme, že vás v našom letnom čísle zaujmú aj ďalšie témy – či už zo života organizácií, z aktuálnej legislatívy alebo zo zahraničia.

Radi by sme v časopise venovali reakciám na vaše podnety a aj vašim príspevkom. Určite budú zaujímať aj ostatných čitateľov.

Príjemné a užitočné čítanie

redakcia