Zoznam vyžrebovaných čísiel kandidátnych listín pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024

 1. Slovenský PATRIOT
 2. MySlovensko
 3. Demokrati
 4. Magyar Szövetség – Maďarská aliancia
 5. SDKÚ – DS – Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana
 6. Spájame Občanov Slovenska – SOSK
 7. Pirátska strana – Slovensko
 8. SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA
 9. Socialisti.sk
 10. Slovenská národná strana
 11. REPUBLIKA
 12. Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
 13. SRDCE vlastenci a dôchodcovia – SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA
 14. Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko
 15. ZDRAVÝ ROZUM
 16. Komunistická strana Slovenska
 17. Kresťanská únia
 18. SMER – sociálna demokracia
 19. Kresťanskodemokratické hnutie
 20. Sloboda a Solidarita
 21. Progresívne Slovensko
 22. SLOVENSKO, ZA ĽUDÍ
 23. HLAS – sociálna demokracia
 24. 24 Volt Slovensko