Oslovenie voličov – SRDCE vlastenci a dôchodcovia – Slovenská národná jednota

Na podklade výzvy som podpísal prísľub kandidáta do EP. Strana SRDCE vlastenci a dôchodcovia má i vo svojich radoch členov z radov osôb zdravotne postihnutých. V parlamentných voľbách 2023 dvaja členovia z radov osôb zdravotne postihnutých boli na kandidačnej listine našej strany. Zdravotne postihnuté osoby po prijatí rozhodnutia majú problém s informáciami o svojich právach tak navrhujeme, aby po zaradení medzi osoby zdravotne postihnuté dostali informáciu zo strany štátu o svojich právach, nárokoch a ako si ich môžu uplatniť. V neposlednom rade potrebujú zo strany štátu finančnú alebo inú pomoc pri zabezpečovaní priestorov pre svoju činnosť.

Kontakt : 0948031188

JUDr. Marian Mikloško
podpredseda strany