Oslovenie voličov – Progresívne Slovensko

V Progresívnom Slovensku sme sa už problematike zdravotne znevýhodnených venovali aj ako mimoparlamentná strana. Snažíme sa poukazovať na tému osôb so zdravotným znevýhodnením, ktorú v rámci agendy primárne zastrešuje naša poslankyňa NR SR Veronika Veslárová.

Pred tromi rokmi založili naše poslankyne Veronika Veslárová a Jana Hanuliaková iniciatívu ,,Odstráňme bariéry“, vďaka ktorej nadviazali kontakt s inštitúciami naprieč Slovenskom za účelom odstraňovania architektonických bariér. Mnohé budovy ako napríklad pošty, úrady a iné verejné inštitúcie sa vďaka iniciatíve podarilo debarierizovať. Minulý mesiac obe poslankyne založili iniciatívu „AJ MY“. Táto má za cieľ začleniť zdravotne znevýhodnených do spoločnosti v každej sfére ich života. Či už je to v rámci vzdelávania, práce, alebo kultúry.  Iniciatíva je koordinovaná aj s kandidátkou hnutia Progresívne Slovensko o Europarlamentu, a to predovšetkým s Veronikou Cifrovou Ostrihoňovou.

Vytvorenie rešpektujúceho a funkčného prostredia, v ktorom budú môcť osoby so zdravotným znevýhodnením žiť nezávislým spôsobom života na rovnakom základe s ostatnými, je jednou z našich priorít. Vnímame veľký deficit slovenskej politickej scény vo vzťahu k zavádzaniu efektívnych sociálnych riešení pre zdravotne znevýhodnené osoby.

Progresívne Slovensko si stanovilo za cieľ dôsledné dodržiavanie Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, Stratégie v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021 – 2030 a Európskeho aktu o prístupnosti.  Vítame snahu EÚ o harmonizáciu práv zdravotne znevýhodnených osôb v každom členskom štáte a podporujeme ju. Progresívne Slovensko presadzuje myšlienku, aby členské štáty zapájali vo väčšej miere organizácie združujúce ľudí so zdravotným znevýhodneným v otázkach, ktoré sa ich týkajú a boli prítomné pri prijímaní každej politiky či stratégie, ktorá sa dotkne ich života. Všetky Vami vymenované požiadavky vnímame ako vysoko relevantné. Budeme sa aj naďalej snažiť o zlepšenie situácie a dodržiavanie práv a slobôd osôb so zdravotným znevýhodnením. V nadväznosti na uvedené naše kandidátky a kandidáti podpisujú aj prísľub o právach osôb so zdravotným postihnutím.