Oslovenie voličov – Kresťanskodemokratické hnutie

KDH sa dlhodobo hlási k záväzkom prijatým v Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktoré konzistentne presadzuje aj v Európskom parlamente.

Líderka kandidátky Kresťanskodemokratického hnutia Miriam Lexmann pôsobí v Európskom parlamente ako členka Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a členka Medziskupiny pre zdravotné postihnutie, kde sa počas celého mandátu zasadzovala za práva osôb so zdravotným znevýhodnením prostredníctvom pozmeňovacích návrhov k relevantnej legislatíve, ale aj podporou kampaní na zvyšovanie povedomia o právach osôb so zdravotným znevýhodnením či organizovaním konferencií a podujatí, ako napríklad Svetového dňa Downovho syndrómu v Európskom parlamente.

Prioritou KDH je ochrana ľudského života od počatia po prirodzenú smrť, ako aj ochrana dôstojnosti každého človeka a preto sa aj do európskych volieb a budúceho volebného obdobia v Európskom parlamente zaväzuje chrániť dôstojnosť všetkých osôb so zdravotným znevýhodnením a zasadzovať sa za pomoc a podporu pre ich rodiny, ako aj pre formálnych či neformálnych opatrovateľov.