Access City Award 2019

Ocenenia za sprístupňovanie kultúrneho dedičstva putujú holandskému mestu Breda a francúzskemu Évreux. Zvláštne uznanie získali Kaposvár v Maďarsku a Vigo v Španielsku.

Súťaž Access City Award vyhlasuje Európska komisia a Európske fórum zdravotného postihnutia.

Ocenenie sa každoročne udeľuje európskemu mestu, ktoré aktívne podporuje prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím a ktoré uskutočňuje kroky na zlepšenie prístupnosti v mestskom prostredí.

Do súťaže sa môžu prihlásiť mestá z členských štátov Európskej únie s počtom obyvateľov nad 50 tisíc. Okrem toho je v rámci súťaže špeciálne ocenenie pre mestá, ktoré môžu mať aj menší počet obyvateľov ako 50 tisíc.

Toto ocenenie sa udeľuje za sprístupňovaniekultúrneho dedičstva.

Vyše päťdesiat miest

Do súťaže Access City Award 2019 podalo prihlášky 52 európskych miest.V hlavnej súťaži bolo vybraných päť finalistov a v rámci špeciálneho ocenenia boli vybrané dve mestá.
Výsledky súťaže Access City Award 2019 vyhlásili 4. decembra 2018 v Bruseli.

Prvé miesto v súťaži obsadilo mesto Breda v Holandsku. Breda získalo ocenenie Access City Award 2019pre celkovú inkluzívnu filozofiu,záväzok k prístupnosti,zapojenie ľudí so zdravotným postihnutíma neustále zlepšovanie v priebehu rokov.

Na druhom mieste sa umiestniloÉvreuxvo Francúzsku. Umiestnenie získalo za svoj pokrok v širokom spektre mestského života a pokračujúcu angažovanosť v oblasti prístupnosti.
Gdyňa z Poľska získalo tretie miesto v súťaži. Ocenené bolo najmä za iniciatívy podporujúce inklúziu ľudí s mentálnym postihnutím.

Príležitosť aj pre slovenské mestá

Zvláštne uznanie získali Kaposvár v Maďarsku a Vigo v Španielsku.Kaposvár bol ocenený za svoje ďalšie zlepšenia a Vigo zainovatívnu architektúru v náročnom členitom teréne.
Za zlepšenie prístupnosti kultúrneho dedičstva získali ocenenie mestá Monteverde v Taliansku a Viborg v Dánsku.

Za zmienku stojí, že do tejto kategórie sa prihlásilo aj slovenské mesto Liptovský Mikuláš.
Veríme, že v budúcich ročníkoch Access City Award sa do súťaže zapoja aj ďalšie slovenské mestá.

(red)