Sebaobhajovanie – šanca pre ľudí s mentálnym postihnutím

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike zorganizovalo v Centre BIVIO v Bratislave v dňoch 12. a 13. decembra.2018 celoslovenskú konferenciu sebaobhajcov, dospelých ľudí s mentálnym postihnutím.

Stretnutie bolo vyvrcholením projektu, ktorého cieľmi sú posilniť integráciu ľudí s mentálnym postihnutím so spoločnosti prostredníctvom kurzov sebaobhajovania a  posilniť schopnosti presadzovať ľudské práva.

Počas dvoch dní zástupcovia sebaobhajcov z rôznych kútov Slovenska prezentovali svoje aktivity, diskutovali o problémoch, ktorým čelia, o svojich úspechoch a zároveň hľadali odpovede na spoločné otázky.

Ľudské práva ľudí s mentálnym postihnutím sú porušované v mnohých oblastiach života.

Na konferencii zazneli autentické výpovede sebaobhajcov o ich životoch:

  • nemáme sa kde zamestnať, lebo je málo chránených dielní a je málo pracovných miest,
  • niektorí z nás sú obmedzovaní v spôsobilosti na právne úkony,
  • veľa našich rovesníkov žije v ústave. Stáva sa napríklad, že nemôžu niekam ísť a nevedia prečo, nepočúvajú ich… po psychickej stránke sa tam žije ťažko,
  • veľmi často sa stretávame s vylučovaním z kolektívu, zo spoločnosti.  Ľudia hovoria: nechceme ťa tu. Si taká a taká – poukazujú na naše nedostatky. Stretávame sa s posmeškami a rozličnými pomenovaniami, ktoré sa nám nepáčia,
  • úradníci si o nás myslia, že nič nezvládneme, a tak nám nechcú dať príspevky, ktoré nám patria. Ťažko získame príspevky na osobnú asistenciu a pritom je pre nás tak užitočná,
  • zakazujú nám mať partnera, partnerku, žiť s nimi spoločne. Chceli by sme, aby sme sa mali lepšie a žili tak ako ostatní!
  • Máme právo na súkromie, právo bývať tak, ako ostatní ľudia. Máme právo na vzdelanie, na prácu, právo rozhodovať o sebe. Máme právo žiť slušne, slobodne, dôstojne, spokojne a šťastne. Nechceme, aby nás vylučovali a zakazovali nám žiť spolu s ostatnými nepostihnutými ľuďmi.

Budeme radi, ak nám aj vy pomôžete pri obhajobe našich práv!

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike (ZPMP v SR) je občianske združenie a vyvíja činnosť na území Slovenskej republiky. Vzniklo v roku 1980, združuje 44 miestnych organizácií s počtom členov takmer 10 000 osôb na celom Slovensku. Hlavným cieľom ZPMP v SR je začlenenie ľudí s mentálnym postihnutím do spoločnosti.

(red)