Úvodník – Mosty inklúzie 06/2018

Vážení čitatelia,

Zamestnávanie mladých ľudí so zdravotným postihnutím je jedným z najpálčivejších problémov a zároveňjedným z najdôležitejších cieľov hnutia zdravotného postihnutia. Preto sa Európske fórum zdravotného postihnutia spolu s jeho výborom mládeže rozhodlo oceniť zamestnávateľov a poskytovateľov služieb na podporu zamestnávania mladých ľudí na otvorenom trhu. Výzvu zverejňujeme a ak spĺňate jej podmienky, prihláste sa a poskytnite inšpiráciu a príklad hľadajúcim zamestnanie.

Po tomto vydaní Mostov inklúzie budú nasledovať ešte dve mimoriadne monotematické čísla. Prvé bude obsahovať preklad príručky EDF „Vaše práva v EÚ“.

Účelom tejto príručky je ukázať ako EÚ zaručuje práva ľudí so zdravotným postihnutím. Obsahuje závažné rozhodnutia EÚ a ako postupovať, keď sú vaše práva porušené.

Druhé mimoriadne číslo bude obsahovať túto brožúru v ľahko čitateľnom texte a aj článok o Agende pre udržateľný rozvoj 2030 tiež v ľahko čitateľnom texte.

Redakcia