Aj tento rok Európska komisia odmenila najprístupnejšie európske mestá

Ako každý rok, aj tento rok sa v rámci konferencie pri príležitosti Európskeho dňa ľudí so zdravotným postihnutím v belgickom Bruseli uskutočnilo odovzdávane cien súťaže Access City Award (Cena Prístupné mesto) 2020.

Európa je prevažne mestskou spoločnosťou

O súťaži sme už v našom časopise písali, pripomeňme si však základné fakty. Európska komisia ju spustila v roku 2010 s cieľom presadzovať a podporovať prístupnosť pre Európanov so zdravotným postihnutím.

Za desať rokov existencie súťaž prešla zaujímavou cestou a v súčasnosti ide o prestížne ocenenie, ktorému by sa potešilo nejedno európske mesto. Dôvodom nie je len to, že sa očakáva, že v Európe v najbližšom období žiť viac ako 120 miliónov ľudí so zdravotným postihnutím, no aj skutočnosť, že Európaje v súčasnosti prevažne mestskou spoločnosťou – na vidieku žije len každý piaty občan.

Do súťaže sa môže prihlásiť každé európske mesto, ktoré má viac ako 50 000 obyvateľov. Krajiny EÚ, ktoré majú menej ako dve mestá s počtom obyvateľov 50 000, môžu prihlásiť mestskú zónu zloženú z dvoch alebo viacerých miest, ktorých počet obyvateľov presiahne 50 000.

Jubilejný ročník priniesol hodnotnejšie ocenenia

Je pravdou, že EÚ presadzuje rovnosť príležitostí a prístupnosť ľudí so zdravotným postihnutím. A práve v rámci súťaže Access City sa usiluje:

  • oceniť úsilie miest o zvýšenie svojej prístupnosti,
  • presadzovať rovnaký prístup ľudí so zdravotným postihnutím k životu v meste,
  • umožniť miestnym samosprávam presadzovať a vzájomne si vymieňať príklady dobrej praxe v tejto oblasti.

Vzhľadom na to, že tento rok si súťaž pripomenula svoje jubileum, aj ocenené mestá dostali hodnotnejšie ceny, Okrem známej sošky si odniesli aj finančnú odmenu:

  1. miesto      150 000 eur,
  2. miesto      120 000 eur,
  3. miesto      80 000 eur.

Päťdesiatka prihlásených

Európska komisia dostala tento rok do súťaže 47 prihlášok. Do najužšej nominácie sa dostali Castellóne de la Plana v Španielsku, Skellefteå vo Švédsku, grécka Chania, poľská Varšava, estónske Tartu a francúzske Evreux.

Chania, Tartu a Evreux získali špeciálnu cenu. Chania za novú technológiu, ktorú používa na prístupné parkovanie, Tartu za svoj komplexný prístup v oblasti prístupnosti a Evreux za to, že pracuje aj v oblasti prístupnosti pre ľudí, s neviditeľným zdravotným postihnutím.

Španielske mesto Castellóne de la Plana získalo druhé a Skellefteå vo Švédsku tretie miesto.

Súťaž tento rok vyhralo hlavné mesto Poľska Varšava.

Kľúčom k úspechu môže byť aj odhodlanosť

Komisárka EÚ pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu o ňom povedala: „Ak dostane európske mesto cenu Access City, stáva sa inšpiráciou pre ďalšie európske mestá, ktoré pod jeho vplyvom podstúpia podobné zmeny. Varšava predstavuje model pre ostatných, je dôkazom toho, že za veľmi krátky čas možno urobiť veľa práce a že kľúčom k úspechu môže byť aj odhodlanosť.“

Varšava si zvolila cestu spolupráce. Do sprístupňovania zapojila samotných ľudí so zdravotným postihnutím, pýtala sa na ich potreby. Za veľmi krátky čas mesto naozaj vykonalo mnohé zmeny. Postupuje podľa programu na odstránenie bariér a je vidieť, že mnohé staré a nefunkčné infraštruktúry nahradilo novými, funkčnejšími a hlavne prístupnými.

Konkrétnymi výsledkami sú prístupné chodníky, cesty pre bicykle, obrubníky. Renovovali aj autobusy, električky a metro, v súčasnosti spĺňajú štandardy prístupnosti. Mesto investovalo aj do zvýšenia prístupnosti svojej webovej stránky i do elektronickej komunikácie a služieb.

Tohto ročné výsledky súťaže Access City svedčia o tom, že aj mestá zo strednej a východnej Európy majú šancu a že zanietenosť a systematickosť prinášajú ovocie. Varšava je dobrým príkladom aj pre naše mestá a dúfame, že raz bude na stupni víťazov stáť aj niektoré slovenské mesto. Dúfame aj v to, že to nebude trvať veľmi dlho.

(red)

Laureáti súťaže Access City
Laureáti súťaže Access City. FOTO – EURÓPSKA KOMISIA