Úvodník – Mosty inklúzie 08/2019

Rok 2019 sa končí. V poslednom tohtoročnom čísle Mostov inklúzie sme pre vás pripravili mozaiku užitočných, informatívnych článkov, no aj článkov na relaxačné čítanie počas dlhých zimných večerov. Okrem pravidelných informácií v legislatívnej sekcii nájdete napríklad podrobnú analýzu o možnostiach, ktoré majú zdravotne…

Dobrá nálada nie je povinná

Začiatkom decembra v bratislavskej základnej organizácii Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) ukončili projekt Tanečno – pohybová terapia. Zúčastnila sa ho desiatka žien a aktivitu podporila Únia prostredníctvom svojho grantového programu, Krajské stredisko ÚNSS Bratislava a tanečné štúdio Sahra. Projekt zahŕňal desať skupinových stretnutí,…

Voľby do NR SR a ich prístupnosť

Dňa 29. februára 2020 sa uskutočnia voľby do Národnej rady slovenskej republiky. Kandiduje 25 politických strán, ktorých kandidáti sa uchádzajú o 150 poslaneckých miest. Informácie o voľbách, informácie pre voličov, vrátane voličov so zdravotným postihnutím a, volebné zoznamy kandidátov a vyžrebované…

III. hodnotenie plnenia Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím

Plnenie Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014-2020 (ďalej len „Národný program“) schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 25 z 15. januára 2014 je v súlade s týmto uznesením vyhodnocované každé dva roky. Prvá Správa o plnení…

Nová právna úprava poskytovania ošetrovného

Dňa 5. decembra 2019 schválila Národná rada SR novelu zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, ktorou sa výrazne rozšírili možnosti poskytovania ošetrovného. Tieto ustanovenia nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021. Prijatá úprava poskytovania ošetrovného predstavuje novú koncepciu zabezpečenia starostlivosti o…

Európsky deň ľudí so zdravotným postihnutím

Aj tento rok si Európska komisia v spolupráci s Európskym fórom zdravotného postihnutia pripomenula Európsky deň ľudí so zdravotným postihnutím. Už tradične sa v budove Európskej Charlemagne 28. a 29. novembra 2019 stretlo množstvo Európanov so zdravotným postihnutím, no aj…

Aj tento rok Európska komisia odmenila najprístupnejšie európske mestá

Ako každý rok, aj tento rok sa v rámci konferencie pri príležitosti Európskeho dňa ľudí so zdravotným postihnutím v belgickom Bruseli uskutočnilo odovzdávane cien súťaže Access City Award (Cena Prístupné mesto) 2020. Európa je prevažne mestskou spoločnosťou O súťaži sme už v našom časopise…