Dobrá nálada nie je povinná

Začiatkom decembra v bratislavskej základnej organizácii Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) ukončili projekt Tanečno – pohybová terapia. Zúčastnila sa ho desiatka žien a aktivitu podporila Únia prostredníctvom svojho grantového programu, Krajské stredisko ÚNSS Bratislava a tanečné štúdio Sahra.

Projekt zahŕňal desať skupinových stretnutí, cieľom bolo aj naďalej rozširovať možnosti voľno-časových aktivít, ktoré sú pre ľudí so zrakovým postihnutím plne prístupné.

Tanečno – pohybová terapia patrí podobne ako na Slovensku známejšia muzikoterapia k umeleckým terapiám. Prepája pohyb, atmosféru, emócie, ktoré umožňuje prostredníctvom pohybu objavovať, pomenovávať ich a pracovať s nimi.

Cieľom stretnutí preto nebolo samotné zdokonaľovanie niektorej z tanečných techník, ale prostredníctvom pohybu nachádzať cestu k sebe a okolitému svetu. Z tohto dôvodu nebolo podmienkou účasti vedieť tancovať.

Pod vedením tanečno–pohybového terapeuta a špeciálneho pedagóga si účastníci so zrakovým postihnutím mali možnosť:

  • rozšíriť pohybové schopnosti,
  • cez pohyb spoznávať samého seba a vzťahy s okolím v priestore (pri ľuďoch so zrakovým postihnutím to má význam napríklad aj pri samostatnom pohybe),
  • učiť sa lepšie pracovať so stresom, úzkosťou a emóciami všeobecne (vrátane napríklad hnevu, strachu, nedôvery a pod.),
  • pracovať s neverbálnou komunikáciou, ktorá je pre nich z dôvodu zrakového postihnutia ťažko dostupnou skúsenosťou.

Účastníčky stretnutí na záver ocenili aj ďalší rozmer aktivity – možnosť stretávať sa v priestore bezpečnom pre vzájomné zdieľanie a reálnu podporu.

(red)