Alternatívna správa pre Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím predložená organizáciami osôb so zdravotným postihnutím v Slovenskej republike