Úvodník – Mosty inklúzie 09/2019 – Špeciál

Vážení čitatelia, Rok 2019 má pre uplatňovanie práv ľudí so zdravotným postihnutím na Slovensku mimoriadny význam. Začal proces druhého hodnotenia implementácie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len „Dohovor“) Výborom OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím (ďalej…

Alternatívna správa pre Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím predložená organizáciami osôb so zdravotným postihnutím v Slovenskej republike

Implementácia Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím v Slovenskej republike

Viete ako funguje Európska únia?

Európska únia je komplexný systém, ktorého fungovanie často dostatočne nepoznáme napriek tomu, že významne ovplyvňuje náš každodenný život a aj my by sme radi ovplyvňovali jeho fungovanie. Európske fórum zdravotného postihnutia (EDF)preto začalo na svojom webovom sídle zverejňovať stručné a prehľadné informácie…

Vystúpenie pred Výborom OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím

Dňa 25. septembra v rámci svojho 12. zasadnutia sa prípravná pracovná skupina Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím venovala Slovensku a stretla sa s predstaviteľmi NROZP a FRA, ktorí mali možnosť vyjadriť sa ku konkrétnym problémom implementácie dohovoru…

Zoznam otázok, ktorý predchádza predloženiu spojenej druhej a tretej periodickej správy Slovenskej republiky

Výbor pre práva osôb so zdravotným postihnutím Predbežná needitovaná verzia Distr.: Všeobecná Pôvodný jazyk dokumentu: anglický Neoficiálny preklad do slovenského jazyka: NROZP v SR Zoznam otázok, ktorý predchádza predloženiu spojenej druhej a tretej periodickej správy Slovenskej republiky A.        Cieľ a…