Cestovanie autom

Cestovanie autom možno považovať za najideálnejší spôsob dopravy ako takej. Cestujúci autom sa nemusí prispôsobovať žiadnemu cestovnému poriadku. Jednoducho si do neho sadne a ide kam chce. Samozrejme iba za predpokladu, že takéto auto vlastní, čo v dnešnej dobe vôbec nie je malá položka (nielen pre občana so zdravotným postihnutím).

Občan s ťažkým zdravotným postihnutím môže podľa zákona o sociálnej pomoci získať rozličné formy kompenzácie zníženej pohybovej schopnosti alebo orientačnej schopnosti – napríklad peňažné príspevky na kúpu a údržbu osobného motorového vozidla, prepravu, osobnú asistenciu. Tieto kompenzácie môže získať občan so zdravotným postihnutím na základe podania žiadosti, ktorú predloží príslušnému Odboru posudkovej činnosti miestneho Úradu práce sociálnych vecí a rodiny. Tento úrad posudzuje a rozhoduje o pridelení kompenzácie sociálnych dôsledkov zdravotného postihnutia každého občana so zdravotným postihnutím individuálne, pretože nielen postihnutie, ale aj životné podmienky každého človeka sú odlišné. Preto môže nastať situácia, že dvaja ľudia zdanlivo rovnakého postihnutia nemusia dostať rovnakú kompenzáciu.

Autor: Mgr. Michaela Hirčková