Slovo predsedu NROZP v SR

Vážení priatelia,                                                                                                                       čítate prvé číslo internetového časopisu vydávaného Národnou radou občanov so zdravotným postihnutím v SR (NROZP). Poslaním nášho časopisu je informovať Vás o predpisoch, odporúčaniach, stanoviskách a praktických skúsenostiach zo všetkých oblastí života súvisiacich so zdravotným postihnutím, o právach ľudí so zdravotným postihnutím…

Stručný prehľad bodov, na ktoré by ste nemali zabudnúť, keď plánujete cestovať

Uistite sa, že dopravné prostriedky a budovy počas celej plánovanej cesty sú pre vás prístupné Premýšľajte o tom, kedy je najvhodnejšie vydať sa na cestu (cestovanie vám napríklad uľahčí preprava mimo dopravných špičiek) Nechajte si časovú rezervu (hlavne v prípade,…

Automobilová preprava – šoférovanie ľudí s postihnutím – centrá pre šoférov s postihnutím

Pre niektorých ľudí s postihnutím je možnosť cestovať autom jediný spôsob ako byť mobilným. Môžu žiť v odľahlej oblasti alebo na mieste, kde je slabá alebo žiadna dostupnosť verejnej dopravy. Samozrejme, cestovanie autom je oveľa pohodlnejšie ako cestovanie     akýmkoľvek iným dopravným prostriedkom. Človek…

Parkovanie v krajinách EU

Modré označenie pre parkovanie ľudí s postihnutím sa používa vo všetkých krajinách EU. Avšak parkovacie pravidlá a obmedzenia sa menia v každej krajine. Niektoré dovoľujú parkovanie pre ľudí s postihnutím na cestách, kde je inak parkovanie zakázané, povoľujú parkovanie bez časového obmedzenia, bezplatné parkovanie…

Autobusová doprava v zahraničí

Čo sa autobusovej dopravy týka, aj tu začína „svitať na lepšie časy“. Staré autobusy začínajú byť nahrádzané novými, dostupnými aj pre ľudí s postihnutím. Moderné nízkopodlažné autobusy s rampami umožňujúcimi ľudom s obmedzenou mobilitou ľahšiu prepravu už vo vyspelých krajinách EU nie sú…

Železničná doprava v zahraničí

Železničná doprava sa pre ľudí s postihnutím stáva dostupnejšia – stanice sa modernizujú, vlaky sú nahrádzané alebo upravované.  Ak potrebujete asistenciu, treba to vopred nahlásiť. Zamestnanec železnice sa o vás postará – pomôže vám so všetkým, s čím budete potrebovať, pomôže vám s nástupom…

Lodná doprava v zahraničí

Keď sa rozhodnete cestovať loďou, určite sa skontaktujte s dopravcom a informujte ho o svojich individuálnych potrebách. Poskytnete mu tak možnosť pripraviť sa a zabezpečiť vám čo najpohodlnejšie cestovanie. Rôzne krajiny majú rôzne úrovne dostupnosti zariadení pre ľudí s postihnutím. Je preto dobré, ak sa…

Eurokľúč

Celoeurópsky projekt Eurokľúč predstavuje dvere k väčšej samostatnosti a nezávislosti ľudí so zdravotným postihnutím. Ide o patentovaný systém, ktorý zaručuje ľuďom s postihnutím prístup k toaletám, prepravným plošinám a výťahom určených práve pre túto skupinu obyvateľov. Spomínané priestory bývajú zvyčajne uzamknuté z dôvodu prevencie pred vandalizmom, čo…