Autobusová doprava v zahraničí

Čo sa autobusovej dopravy týka, aj tu začína „svitať na lepšie časy“. Staré autobusy začínajú byť nahrádzané novými, dostupnými aj pre ľudí s postihnutím. Moderné nízkopodlažné autobusy s rampami umožňujúcimi ľudom s obmedzenou mobilitou ľahšiu prepravu už vo vyspelých krajinách EU nie sú ničím výnimočným.

Na cestách sa ich objavuje čoraz viac a v priebehu niekoľkých rokoch by sa mali vymeniť všetky autobusy a stať sa tak dostupnými aj pre skupiny starších ľudí, mamičky s kočíkmi, ľudí so zdravotným postihnutím.

Nižší prístup, miesto vyhradené blízko dverí, lepšia možnosť držania a signalizačné zariadenie, ktorým šoférovi dáte najavo, že na nasledujúcej zastávke vystupujete – to všetko sú veci, ktoré robia autobusy novej generácie prístupnejšie nielen pre vozíčkarov, ale aj pre ľudí, ktorí majú problém s chodením, vystupovaním po schodoch, alebo používajúcich barle.

Musíme sa zmeniť aj my, spolucestujúci. Platí napríklad pravidlo, že ak je miesto pre vozíčkara obsadené ľuďmi bez postihnutia, šofér autobusu ich môže požiadať, aby to miesto uvoľnili, ale nemôže ich k tomu donútiť. Môže tak nastať situácia, kedy by vozíčkar čakajúci na zastávke

nemohol cestovať autobusom, lebo miesto vyhradené pre neho by bolo obsadené niekým, kto sa odmietne premiestniť.

Ľudia so zrakovým postihnutím môžu používať plastikovú kartičku s hrubým nápisom „bus“ – na upútanie šoférovej pozornosti.

Existuje stále veľké množstvo mikrobusov určených na prepravu ľudí, ktoré nie sú prispôsobené špecifickým potrebám ľudí na invalidnom vozíku. Tieto mikrobusy sú vybavené strmými schodmi, malým, respektíve žiadnym priestorom pre invalidný vozík.

Aj v tomto smere sa ale začínajú veci zlepšovať. Začína sa vyrábať nová generácia mikrobusov, ktoré majú pri vstupe zabudovanú zdvíhaciu rampu pre invalidné vozíky, širšie dvere a rovnú  podlahu. Keď je vozíčkar vyvezený na palubu, jeho vozík je zaistený na vyhradenom mieste a cestujúci využíva rovnaké pohodlie a bezpečnosť trojbodového bezpečnostného pása ako ostatní pasažieri. Prenájom takýchto mikrobusov poskytuje veľa spoločností, prípadne miestnych organizácií. Môžu nám, Slovákom, slúžiť ako príklad starostlivosti o tie skupiny ľudí, ktoré nie sú „finančne zaujímavé“, ale pomoc potrebujú o to viac.