Parkovanie v krajinách EU

Modré označenie pre parkovanie ľudí s postihnutím sa používa vo všetkých krajinách EU. Avšak parkovacie pravidlá a obmedzenia sa menia v každej krajine. Niektoré dovoľujú parkovanie pre ľudí s postihnutím na cestách, kde je inak parkovanie zakázané, povoľujú parkovanie bez časového obmedzenia, bezplatné parkovanie a pod.

Iné krajiny nemusia byť také veľkorysé, môžu sa vyskytovať miestne alebo regionálne rozdiely. Parkovacie miesta vyhradené pre ľudí s postihnutím sú označené klasickým označením, pričom sa nesmie parkovať na miestach označených menom alebo evidenčným číslom auta. 

Ak sa chystáte cestovať autom, mali by ste si vopred naštudovať pravidlá parkovania platné v krajine, ktorú ste sa rozhodli navštíviť. Ak tak neurobíte, vezmite si svoje modré označenie so sebou. Keď dorazíte do cieľa svojej cesty, vyhľadajte miestnu parkovaciu službu a spýtajte sa, či a aké výsady vám povoľuje vaše označenie.

Zoznam krajín EU a ich pravidlá týkajúce sa parkovania ľudí so zdravotným postihnutím môžete nájsť aj na tejto internetovej stránke:

EU parking card for people with disabilities

Všeobecné rady:

  1. pozorne kontrolujte, čo hovorí parkovacie značenie (všimnite si, či parkovacie miesto nie je určené pre konkrétne auto – či parkovacie miesto nie je označené menom alebo evidenčným číslom auta)
  2. nezabudnite položiť svoju parkovaciu kartu na prístrojovú dosku – klasické modré označenie osoby s postihnutím + parkovaciu kartu pre osoby s postihnutím s textom v jazyku konkrétnej krajiny
  3. neparkujte na miestach, kde by vaše auto mohlo prekážať alebo byť nebezpečné pre iných účastníkov cestnej prevádzky – napríklad na úzkych cestách, blízko priechodov pre chodcov…
  4. nebojte sa opýtať na miestne nariadenia a obmedzenia týkajúcich sa parkovania ľudí s postihnutím

Aby ste ukázali svoje práva týkajúce sa parkovania osôb so zdravotným postihnutím, okrem klasického modrého označenia vyložte na palubnú dosku aj nasledovnú kartičku s textom v jazyku krajiny, ktorú sa chystáte navštíviť:

Slovak

Parkovacia karta pre zdravotne  postihnuté osoby

Držiteľom tejto karty je zdravotne postihnutý návštevník z inej krajiny Európskej únie a má rovnaké oprávnenia ako zdravotne postihnutá osoba našej krajiny.

Model EÚ

Toto označenie slúži pre policajtov a zamestnancov parkovacej služby. Vysvetľuje im, že ako zahraničný návštevník máte rovnaké právo využívať výhody parkovania pre ľudí s postihnutím ako domáci obyvatelia s postihnutím.

Ako to funguje v niektorých krajinách EU:

V Rakúsku neparkujte na cestách, kde je parkovanie zakázané. Na väčšine miest môžete parkovať bezplatne a bez časového obmedzenia, ale je potrebné si túto informáciu overiť na jednotlivých miestach. Na cestách, kde je parkovanie bezplatné, ale obmedzené časom, môžu ľudia s postihnutím parkovať bez tohto obmedzenia. Môžete jazdiť a parkovať aj na pešej zóne, ale iba v čase, ktorý je vyhradený na zásobovanie (skontrolujte lokálne).

Vo Švédsku na miestach, kde je parkovanie zakázané, alebo limitované časom kratším ako 3 hodiny,  môžu ľudia s postihnutím parkovať po dobu 3 hodín, prípadne dlhšie.

Portugalsku aj ľudia s postihnutím musia dodržiavať časové obmedzenia týkajúce sa parkovania.

Na Slovensku niektoré parkoviská povoľujú osobám s postihnutím parkovať bezplatne, treba sa ale informovať na konkrétnom mieste.

spracovala Mgr. Katarína Šelestiaková