Automobilová preprava – šoférovanie ľudí s postihnutím – centrá pre šoférov s postihnutím

Pre niektorých ľudí s postihnutím je možnosť cestovať autom jediný spôsob ako byť mobilným. Môžu žiť v odľahlej oblasti alebo na mieste, kde je slabá alebo žiadna dostupnosť verejnej dopravy. Samozrejme, cestovanie autom je oveľa pohodlnejšie ako cestovanie     akýmkoľvek iným dopravným prostriedkom.

Človek sa môže rozhodnúť stať sa šoférom v ktorejkoľvek etape svojho života. Toto rozhodnutie môže urobiť človek, ktorý sa s postihnutím narodil a žije s ním celý doterajší život. Môže sa tak rozhodnúť aj človek, ktorý bol zdravý a s postihnutím sa musí vyrovnávať po nehode alebo úraze. Tak isto človek, ktorý bol aktívnym šoférom v čase, keď bol zdravý, môže mať túto túžbu aj po nehode, kedy sa z neho stal človek so špecifickými potrebami. Nech už je situácia akákoľvek – či ide o nového šoféra alebo o človeka, ktorý sa k šoférovaniu vrátil, každý by mal zvážiť, aký druh výcviku potrebuje pred tým, ako začne auto používať.

Ak sa chce človek k šoférovaniu vrátiť po úraze, môže potrebovať pomoc so zhodnotením svojich schopností súvisiacich s vedením motorového vozidla, prípadne s adaptačnými požiadavkami na vedenie vozidla.

V niektorých krajinách EU existujú centrá, ktoré slúžia ľuďom postihnutým či už od narodenia, alebo po úraze. Pracovníci týchto centier poskytujú odborné rady, výučbu pre budúcich šoférov, ako aj pomoc pri výbere vhodného auta, pričom sa zohľadňujú špecifické potreby jednotlivých klientov. Okrem odborných rád a pomoci poskytujú centrá priestor aj na stretávanie sa šoférov s postihnutím, prípadne starších šoférov. Tu si môžu vymieňať skúsenosti, rady, spoločne riešiť problémy, s ktorými sa stretli alebo sa navzájom informovať o situáciách, do ktorých sa dostali.

Šoféri s postihnutím musia preukázať rovnaké kompetencie a schopnosti viesť motorové vozidlo ako každý iný motorista. Znamená to, že musia úspešne absolvovať rovnakú záverečnú skúšku z riadenia motorového vozidla.  Musia absolvovať obe časti skúšky – teoretickú aj praktickú, pričom podmienky absolvovania skúšky môžu byť prispôsobené individuálnym potrebám (napr. dlhší čas na vypracovanie testu).

spracovala Mgr. Katarína Šelestiaková