Cestná doprava v zahraničí

Cestovanie autom je najpreferovanejším spôsobom cestovania. Ak má človek k dispozícii auto, poskytuje mu to veľkú výhodu. Nie je limitovaný časom, stihne toho oveľa viac, ako v prípade, že na cestovanie musí využiť iný dopravný prostriedok.

Jednoducho nasadne do auta bez toho, aby musel zisťovať príchody a odchody, aby musel vopred niekomu nahlásiť svoje špecifické potreby, prestávku si urobí kedy chce a nemusí netrpezlivo čakať na nástup a výstup cestujúcich na zastávkach. Ak človek s postihnutím môže využívať auto (napríklad aj špeciálne upravené v závislosti od svojich potrieb), poskytuje mu to veľkú slobodu.

Avšak nie každý má túto možnosť. V každej krajine existuje veľmi veľa ľudí, ktorí prístup k autu nemajú, obzvlášť v prípade ľudí s postihnutím. Neumožňuje im to finančná situácia, zdravotný stav, strach a mnoho iných okolností. Aj pre týchto ľudí existuje široká paleta služieb poskytujúca ľuďom s postihnutím stále viac možností  na cestovanie. Verejná doprava, komunitné prepravné služby, taxi a služby poskytujúce prenájom dopravných prostriedkov, dopravné služby poskytované miestnymi organizáciami.

spracovala Mgr. Katarína Šelestiaková