Železničná doprava v zahraničí

Železničná doprava sa pre ľudí s postihnutím stáva dostupnejšia – stanice sa modernizujú, vlaky sú nahrádzané alebo upravované.  Ak potrebujete asistenciu, treba to vopred nahlásiť. Zamestnanec železnice sa o vás postará – pomôže vám so všetkým, s čím budete potrebovať, pomôže vám s nástupom do vlaku (najčastejšie pomocou zdvíhacej rampy). Každá železničná spoločnosť má iné pravidlá, postupy a možnosti, preto je dobré, keď sa pred chystanou cestou informujete.

Veľa železničných staníc je pre ľudí s obmedzenou mobilitou, hlavne pre vozíčkarov nedostupných. Je to hlavne pre polohu staníc – veľa z nich je vybudovaných na vyvýšených miestach alebo hrádzach. Z tohto dôvodu je pohyb medzi nástupišťami veľmi komplikovaný a často krát jediný možný spôsob, ako to urobiť, je použiť most určený pre chodcov. Našťastie železničné spoločnosti sa snažia o najväčšiu možnú prístupnosť.

Stanice, ktoré majú vlastné parkoviská, majú zvyčajne miesta vyhradené pre zdravotne postihnutých ľudí blízko vchodu stanice. Mnohé z týchto parkovísk je spoplatnených aj pre ľudí s postihnutím, je preto dobré, ak si túto informáciu vopred overíte. Pre ľudí s poruchami sluchu (ale nielen pre nich) majú stanice

Svetelné tabule, ktoré zobrazujú informácie týkajúce sa nástupíšť, príchodov a odchodov jednotlivých vlakov.

Ak cestujete so svojím vodiacim psom, môžete ho zobrať na stanicu aj do priestorov staničných bufetov a reštaurácií. Prepravovať ho môžete zdarma.

Rampy umožňujúce prístup vozíčkarov do vlaku sa zvyčajne nachádzajú na vlakových nástupištiach, niektoré vlaky majú vlastné rampy.

Ak nie ste vozíčkar, ale máte problémy s pohyblivosťou a obávate sa nástupu alebo výstupu z vlaku, môžete požiadať o priloženie rampy a o asistenciu personálu železnice.