Doplňujúce informácie

Vodičský preukaz

Platný vodičský preukaz vydaný v krajine EÚ je platný v celej EÚ. V niektorých krajinách musíte mať pri sebe okrem platného vodičského preukazu aj doklad o registrácii vášho vozidla.

Poistenie motorových vozidiel

Nech cestujete kamkoľvek v EÚ, poistenie vášho vozidla automaticky zahŕňa minimálne poistné krytie (zodpovednosť voči tretím stranám), ktoré predpisuje zákon. Toto poistenie platí aj na Islande, v Nórsku a vo Švajčiarsku. Ak máte doma uzatvorené združené poistenie, presvedčte sa, či sa poistné krytie vzťahuje aj na cestovanie do iných krajín. Možno budete uvažovať o poistení pri poruche auta.

Bezpečná jazda

Vo všetkých krajinách EÚ sa povinne musia používať bezpečnostné pásy na predných aj zadných sedadlách auta. Pamätajte na to, že na Cypre, v Írsku, na Malte a v Spojenom kráľovstve sa jazdí vľavo a že v niektorých krajinách, ako sú Belgicko, Francúzsko, Holandsko a Portugalsko, sa obvykle dáva prednosť vozidlám prichádzajúcim sprava.

Peniaze

Euro

Bankovky eura sú rovnaké vo všetkých krajinách, ale každá krajina vydáva svoje vlastné mince s jednou spoločnou stranou a jednou stranou zobrazujúcou charakteristický národný symbol. Všetky bankovky a mince sa môžu používať všade v eurozóne.  

Ako zostať zdravý

Prístup k zdravotnej starostlivosti

Ak ste občanom EÚ a náhle ochoriete alebo utrpíte úraz počas dočasnej návštevy akejkoľvek krajiny EÚ, máte právo na bezplatné zdravotné ošetrenie alebo ošetrenie za znížený poplatok. Do tohto programu je zahrnuté iba zdravotné ošetrenie financované z verejných zdrojov a každá krajina má svoje vlastné pravidlá poskytovania lekárskeho ošetrenia z verejných zdrojov. V niektorých krajinách je liečba bezplatná, v niektorých musíte uhrádzať časť výdavkov, v iných hradíte plnú sumu a potom si uplatníte nárok na refundáciu. Preto si uschovajte všetky účty, predpisy a recepty.

Ak prevážate predpísané lieky, vezmite si so sebou predpis. Neprekračujte množstvá, ktoré potrebujete počas cesty na osobnú potrebu, pretože veľké množstvá liekov môžu vyvolať podozrenie.

Keďže všetky náklady na lekárske ošetrenie uhrádza v plnej výške len niekoľko krajín EÚ, odporúča sa uzatvoriť cestovné poistenie. Ochorenie alebo úraz v zahraničí môže znamenať mimoriadne náklady na cestovné, ubytovanie a návrat do vlasti, ktoré by ste mali mať poistené.

Pri cestovaní v EÚ vo všeobecnosti neexistujú žiadne požiadavky na očkovanie. V prípade určitých zámorských teritórií EÚ však existujú isté požiadavky alebo odporúčania. Ešte pred odchodom sa poraďte so svojím lekárom.

+ kontakt do informačného sevisu:

informácie o EU vo všetkých úradných jazykoch EU:

Oficiálne webové stránky Európskej Únie

spracovala Mgr. Katarína Šelestiaková