Ďalšia bezplatná telefónna linka o dôchodkoch

Od 16. októbra 2019 sa na informácie o dôchodkoch v rámci Slovenskej republiky záujemcovia o informácie dovolajú jednoduchšie. Sociálna poisťovňa rozšírila bezplatnú možnosť telefonovania o jednu telefonickú linku, čo sa premietne aj do zmeny volieb.

Ak poistenec pracoval počas svojho doterajšieho aktívneho života len v Slovenskej republike, o dôchodkové informácie môže žiadať – priamo bez ďalšej voľby – na bezplatnej linke 0800 123 123.

Ak ale okrem Slovenskej republiky pracoval aj v zahraničí, o dôchodkové informácie môže požiadať – priamo bez ďalšej voľby – na bezplatnej linke 0800 500 599.

Takto sa záujemca o informácie dovolá priamo na agendu domácich dôchodkov alebo na agendu zahraničných dôchodkov a už nie je potrebné stláčať žiadnu ďalšiu voľbu.

Na uvedených agendách vybaví poistenec aj žiadosti o informácie o exekučných zrážkach z dôchodku a o období poistenia – zápočet rokov.

(red) Zdroj:Sociálna poisťovňa