Úvodník – Mosty inklúzie 05/2019

Vážení čitatelia, V septembrovom vydaní internetového magazínu Mosty inklúzie sme pre vás pripravili kaleidoskop správ z aktuálneho diania. Okrem informácií z dvadsiateho zasadnutia Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie sa dočítate, že Slovensko je opäť na programe Výboru OSN pre práva osôb…

Vďaka projektu môžeme rozumieť známym slovenským prísloviam

Občianske združenie SNEPEDA poskytuje aj neformálne vzdelávanie pre nepočujúce osoby, aby sa nenúteným spôsobom mohli neustále vzdelávať a mohli rozvíjať svoje vedomosti a poznatky potrebné k životu. Príslovie je stručný výraz ľudovej múdrosti s cieľom poučiť ľudí. Patrí medzi kultúrne…

Poslanci majú dvoch asistentov, mne stačí iba jeden

Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením, na základe podnetov, s ktorými sa na ňu obracajú rodičia, opakovane poukazuje na alarmujúci nedostatok asistentov učiteľa, chýbajúcich pomocných vychovávateľov a potrebu zavedenia pozície školských sestier na školách. Bez ich pomoci dieťa so zdravotným…

Z 20. zasadnutia Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie

Dvadsiate zasadnutie Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie (RV MNO), ktoré sa uskutočnilo 17. 9. 2019, otvoril a viedol splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl (ďalej len „splnomocnenec“). A to na základe poverenia ministerky vnútra SR Denisy…

Návrh Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030

(Rada vlády SR pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj) Tretie zasadnutie Rady vlády pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj 16. septembra 2019 otvoril jej predseda Richard Raši, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu. Vyjadril, že „všetci chceme, aby v roku…

Slovensko je opäť na programe Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím

Druhé hodnotenie implementácie Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len „dohovor“) na Slovensku už je na programe Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len „Výbor“). Prvé hodnotenie sa začalo už v roku 2012, dva roky…

Uplatnenie práv v systéme kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia

Priznávanie peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP), preukazu občana s ŤZP a parkovacieho preukazu upravuje Zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Na konanie vo veciach kompenzácie, o preukaze občana s ŤZP a…

Doposielanie dôchodku

Ak dôchodca poberá dôchodok v hotovosti prostredníctvom pošty a cestuje na dlhší čas na liečenie, k rodine, prípadne bude na dlhší čas hospitalizovaný v nemocnici, môže požiadať poštu o tzv. doposielanie dôchodku. Pošta podľa svojich pravidiel doposiela dôchodok najdlhšie pol…

Ďalšia bezplatná telefónna linka o dôchodkoch

Od 16. októbra 2019 sa na informácie o dôchodkoch v rámci Slovenskej republiky záujemcovia o informácie dovolajú jednoduchšie. Sociálna poisťovňa rozšírila bezplatnú možnosť telefonovania o jednu telefonickú linku, čo sa premietne aj do zmeny volieb. Ak poistenec pracoval počas svojho…