Poslanci majú dvoch asistentov, mne stačí iba jeden

Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením, na základe podnetov, s ktorými sa na ňu obracajú rodičia, opakovane poukazuje na alarmujúci nedostatok asistentov učiteľa, chýbajúcich pomocných vychovávateľov a potrebu zavedenia pozície školských sestier na školách.

Bez ich pomoci dieťa so zdravotným znevýhodnením často nedokáže prekonať bariéry, ktoré mu bránia v zapojení sa do výchovno-vzdelávacieho procesu a realizácii jeho práva na vzdelanie.

Dôsledkom tohto stavu je tzv. nútený homeschooling, keď dieťa dochádza do školy len minimálne, lebo škola nie je schopná zabezpečiť mu podmienky na vzdelávanie.

V súčasnosti nie je naplnená ani polovica požiadaviek škôl, pričom nedostatok asistentov trápi špeciálne aj bežné školy.

Slogan na mieru

 „Poslanci majú 2 asistentov, mne stačí iba 1“, tak znie sloganna tričku, ktoré rodičia z Platformy mali oblečené na tlačovej konferencii na začiatku školského roka, aby tak spolu s partnermi z Koalície za spoločné vzdelávanie aj týmto spôsobom upozornili na alarmujúci stav, v ktorom trpia deti, ich rodičia i učitelia.

Podporu im vyjadrila aj časť poslancov, ktorí mali tričká kampane oblečené na parlamentnej schôdzi.

Ak si želáte podporiť túto kampaň, môžete tak urobiť dobrovoľným príspevkom na účet Platformy rodín SK7583300000002501100287. Ďakujeme za podporu, za ktorú vám bude zaslané tričko kampane. #PridajSa. Do poznámky k platbe prosímuveďte vaše meno, adresu a veľkosť trička o aké máte záujem. Pre viac informácii píšte na: info@platformarodin.sk.

Podporujeme zmeny

Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením podporuje zmeny, ktoré dosiahnu efektívnejšiu formu systému podpory osôb so zdravotným znevýhodnením a budú viesť od terajšej závislosti k nezávislému spôsobu života.

Presadzuje uplatňovanie práva na dostupné, kvalitné vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením, podporuje spoločné vzdelávanie detí s a bez znevýhodnenia. Poukazuje na nedostupnosť odbornej starostlivosti pre deti so zdravotným znevýhodnením podľa ich špecifických potrieb.

S Platformou rodín doteraz zdieľalo autentické životné situácie viac ako 1300 rodín cez poskytované poradenstvo. Platforma je spoluzakladateľom Asociácie poskytovateľov a podporovateľov služby včasnej intervencie a Koalície za spoločné vzdelávanie.

Jana Lowinski

Skupina 5 ľudí z Platformy rodín detí so zdravotným postihnutím
„Poslanci majú 2 asistentov, mne stačí iba 1“, tak znie slogan na tričku, ktoré rodičia z Platformy mali oblečené na tlačovej konferencii na začiatku školského roka. FOTO – PLATFORMA RODÍN DETÍ SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM
Tričko Poslanci majú 2 asistentov, mne stačí iba 1
Tričko Poslanci majú 2 asistentov, mne stačí iba 1