Doposielanie dôchodku

Ak dôchodca poberá dôchodok v hotovosti prostredníctvom pošty a cestuje na dlhší čas na liečenie, k rodine, prípadne bude na dlhší čas hospitalizovaný v nemocnici, môže požiadať poštu o tzv. doposielanie dôchodku.

Pošta podľa svojich pravidiel doposiela dôchodok najdlhšie pol roka. Ak si dôchodca vopred nezabezpečí doposielanie dôchodku, tento zostáva na pošte tri mesiace a potom ho pošta vráti Sociálnej poisťovni.

V lehote troch mesiacov si dôchodca môže svoj dôchodok vybrať riadnym spôsobom na príslušnej pošte. Po tejto lehote pošta vráti nevyplatené dôchodky späť Sociálnej poisťovni. Dôchodca sa potom musí písomne obrátiť na Sociálnu poisťovňu, aby obnovila výplatu dôchodku a poukázala neprevzaté sumy.

V prípade poukazovania dôchodku na účet v banke nevzniká dôchodcovi žiaden problém, dôchodca si svoj dôchodok môže kdekoľvek vybrať.

(red) Zdroj:Sociálna poisťovňa