Dve nové aplikácie pre deti so špecifickými potrebami

Nezisková organizácia EDA predstavila dve nové aplikácie pre iPad – EDA PLAY TOBY a PAULI, ktoré slúžia na tréning zraku a jemnej motoriky detí s postihnutím. Aplikácie sú vytvorené na základe potrieb konkrétnych detí. Vznikli v spolupráci s odbornými garantkami, ktoré dozerali na to, aby úlohy a cvičenia boli  v maximálnej možnej miere jednoduché a pritom motivačné, pomáhali rozvíjať ich schopnosti a zároveň im prinášali radosť z úspechu.

Inšpirované skutočnými deťmi

Prvá aplikácia EDA PLAY sa ihneď stala obľúbenou pomôckou rodičov pri nácviku  motorických zručností a tréning zraku. Na základe spätnej väzby rodičov sa EDA pustila do vývoja ďalších hier, ktoré boli určené zvlášť deťom s centrálnou poruchou zrakového vnímania a s kombináciou  zrakového a ďalšieho neurologického postihnutia.  Tieto deti potrebujú úlohy jednoznačne zadané – také, ktoré pomáhajú prepojiť zrakové vnemy a ich spracovanie. Výsledkom sú aplikácie EDA PLAY TOBY a PAULI.

Tréning zraku a jemnej motoriky

Aplikácie EDA PLAY TOBY a EDA PLAY PAULI sú navrhnuté ako jednoduché interaktívne hry, ktoré motivujú dieťa sledovať dej na displeju iPadu a následne na plnenie úloh. Vizuálne i zvukové spracovanie aplikácií podporuje koordináciu ruky, oka a pohybu.

Splnenie úloh prináša deťom radosť z hry a vedie k úspešnému opakovaniu úloh, ktoré pomáhajú rozvíjať ich schopnosti. EDA PLAY TOBY je primárne určená deťom od pol roka so zrakovou chybou a poruchami jemnej motoriky. V hre EDA PLAY PAULI deti prežijú deň s dievčatkom Pauli. Úlohou je dej sledovať a zábavnou formou ho pomocou dotyku obrazovky ovplyvňovať.

Technické informácie

Aplikácie sú dostupné na stiahnutie na internetových stránkach iTunes App Store:  EDA PLAY TOBY zdarma a EDA PLAY PAULI za 2.99 USD. Ďalšie informácie na: www.edaplay.cz.

Zdroj: helpnet.cz