Výška všeobecného vymeriavacieho základu za rok 2015 je 10 596 eur

Všeobecný vymeriavací základ Sociálna poisťovňa využíva pri výpočte minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu pre platenie poistného na sociálne poistenie. Jeho hodnota za rok 2015 je 10 596 (oproti predchádzajúcemu roku sa zvýšila o 300 eur) sa použije pri výpočte výšky poistného zamestnancov, zamestnávateľov, povinne poistených SZČO a dobrovoľne poistených osôb pre rok 2017. Všeobecný vymeriavací základ Sociálna poisťovňa využije aj pri výpočte dôchodkových a ďalších dávok – nemocenských, úrazových, garančných a dávok v nezamestnanosti. Prostredníctvom všeobecného vymeriavacieho základu sa určí aj vymeriavací základ poistencov štátu.

– red –

Zdroj: Výška všeobecného vymeriavacieho základu za rok 2015 je 10 596 eur