Úvodník – Mosty inklúzie 02/2016

Vážení čitatelia, aj v tomto roku sa vám hlásime s pravidelným vydávaním časopisu oneskorene, aj keď prvé číslo s predvolebnými informáciami ste dostali už vo februári. Začíname druhým číslom za mesiac jún. Pokúsili sme sa zhrnúť najzaujímavejšie a možno aj najdôležitejšie informácie z prvého polroka…

Belasý motýľ v uliciach

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR pripravila na jún sériu podujatí. 7. jún patril Koncertu belasého motýľa  a ďalším akciám, ktoré boli súčasťou celoslovenskej kampane Belasý motýľ 2016. Na Hlavnom námestí v Bratislave vystúpili bez nároku na honorár Miro Jaroš, SĽUK, Gymnik, Sima Martausová,…

Knižná publikácia Črepiny hluchoty

Tesne pred končiacim rokom 2015 uzrela svetlo sveta publikácia Črepiny hluchoty, ktorej autorkou je 30-ročná nepočujúca Veronika Vojtechovská. Obohatila tým knižnicu komunity osôb so sluchovým postihnutím na Slovensku. Knihu vydalo občianske združenie Spolok nepočujúcich pedagógov s finančnou podporou Ministerstva kultúry…

Program Mobilný pedagóg odštartoval 4. ročník

Špeciálne pedagogičky budú počas celého roka navštevovať rodiny s deťmi so sluchovým postihnutím, aby im pomohli prekonať ich znevýhodnenie. Prezident Andrej Kiska otvoril 4. ročník programu Mobilný pedagóg 160 detí a dospelých sa druhý januárový víkend stretlo v Tatrách, aby…

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím začal činnosť

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím začal 1. marca  vykonávať svoju činnosť. Na komisára má právo obrátiť sa ktokoľvek vo veci porušovania práv osoby so zdravotným postihnutím alebo ohrozovania práv osoby so zdravotným postihnutím. Podnet je potrebné adresovať na…

Liga za duševné zdravie a Modrý koník predstavujú novú Online poradňu

Na Modrom koníku sa najviac ľudí zaujíma o rodinné problémy. Ambasádorka Martina Wädl, vyštudovaná psychologička, bude na Modrom koníkovi zastrešovať túto problematiku a posielať záujemcov, ktorí sa neboja hovoriť o svojom duševnom zdraví na novú Online poradňu. Poradňa nadväzuje na staršie poradenské aktivity…

Hodnotenie implementácie Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím na Slovensku zavŕšené

Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím zverejnil záverečné odporúčania pre Vládu SR. 22. apríla Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím zverejnil Záverečné odporúčania pre Vládu SR k implementácii Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím,…

Sociálna poisťovňa začala posielať informačné listy zamestnancom

V apríli začala Sociálna poisťovňa posielať informačné listy fyzickým osobám, ktoré za rok 2015 eviduje vo svojom registri ako zamestnancov. V prvej etape dostali takéto listy zamestnanci s najnižším vykázaným vymeriavacím základom aspoň v jednom kalendárnom mesiaci a aspoň v jednom…

Ako úspešne študovať na vysokej škole so zdravotným postihnutím

Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami na Univerzite Komenského v Bratislave v spolupráci s neziskovou organizáciou EPIC pripravili v máji sústredenie stredoškolákov s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí plánujú pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Účastníkmi boli študenti stredných škôl s ťažkým…