Knižná publikácia Črepiny hluchoty

Tesne pred končiacim rokom 2015 uzrela svetlo sveta publikácia Črepiny hluchoty, ktorej autorkou je 30-ročná nepočujúca Veronika Vojtechovská. Obohatila tým knižnicu komunity osôb so sluchovým postihnutím na Slovensku. Knihu vydalo občianske združenie Spolok nepočujúcich pedagógov s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a Bratislavského samosprávneho kraja.

Obálka knihy Črepiny hluchoty
Obálka publikácie, ktorú vydal Spolok nepočujúcich pedagógov

Podumáme, prečo autorka zvolila názov Črepiny hluchoty? Tento metaforický zvrat má vyjadrovať zámer a úlohu publikácie. Tak ako rozbitá váza, ktorej črepiny znovu zlepíme, zostane navždy poznačená, takisto nepočujúci sú svojou poruchou sluchu navždy ovplyvnení. Napriek tomu takáto váza môže naďalej plniť svoj účel a zachováva si svoju krásu, iba iným spôsobom. Rovnako aj nepočujúci žijú plnohodnotné životy, ale ich svet a prežívanie sa v mnohom odlišuje od sveta počujúcich. Tieto rozdiely sú potom príčinou vzniku predsudkov, neporozumenia, diskriminácie a vylúčenia nepočujúcich zo spoločnosti. Publikácia má teda za úlohu priblížiť počujúcim život nepočujúcich a ak to bude možné, naše odlišné svety zblížiť a prispieť k väčšej tolerancii a pochopeniu zo strany počujúcich.

Publikácia sa skladá zo 60 rôznych skutočných príbehov spojených s čiernobielymi ilustráciami vytvorenými nepočujúcou ilustrátorkou Kateřinou Holubovou. Príbehy sú smutné, veselé i nabádajúce zamyslieť sa. Kniha má 154 strán.

Ak máte záujem kúpiť Črepiny hluchoty, môžete si ju objednať cez emailovú adresu: snepeda@gmail.com. Cena je 6,99 € (prípadne treba pripočítať aj poštovné a balné).

Roman Vojtechovský