Deň krivých zrkadiel

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR pripravilo na 12. jún Deň krivých zrkadiel – celodenné podujatie venované ľuďom s mentálnym postihnutím. Pod sloganom Sme iní, nie horší. Chceme žiť s vami, nie vedľa vás! pripravilo ZPMP v SR program pre celé rodiny, ktorý sa začal o 14.30 h v Sade Janka Kráľa v Bratislave Piknikom tvorivosti a zábavy. Priniesol tanec, tkanie na krosnách, netradičné športy, divadelnú jednohubku, rôzne veselé súťaže, hry plné pohody a radosti. Množstvo ľudí, ktorí sa pristavovali pri najrôznejších stánkoch plných výrobkov zamestnancov a klientov domovov sociálnych služieb a chránených dielní z Bratislavy a okolia, ponúkajúcich od sviečok, cez keramiku až po veselo zdobené dekorácie, vítala Patrícia Garajová Jarjabková, ktorá program moderovala. Program pokračoval bubnovým sprievodom Cantana batucada cez Aupark a Sad Janka Kráľa. O 17.30 sa začal koncert skupín Komajota a Aya, ktorý moderovala Karin Haydu. V hlavnej úlohe sa predstavili ZPMP v SR a jeho hostia: DSS Integra, DSS Hestia, DSS Prima, DSS Sibírka, ZPMP v Petržalke, PSC Impulz, Divadlo Stopy snov, Dom Svitania, n. o., Naj LS, Lepší svet, n.o., OMD v SR a Saleziáni Don Bosca. Záštitu nad podujatím prevzali primátor Ivo Nesrovnal a petržalský starosta Vladimír Bajan.

12. júna ožili krivými zrkadlami okrem hlavného mesta aj Dolný Kubín, Gelnica, Nitra, Spišská Nová Ves, Tornaľa, Trenčín a Košice – pripravili koncerty,  predstavenia a tanečné vystúpenia. Výťažok tohtoročnej zbierky je určený na vybudovanie vzdelávaco-rehabilitačného centra www.bivio.sk. Podporiť aktivity možno aj zaslaním dobrovoľného príspevku na účet SK20 0200 0000 0020 4488 3553 SUBASKBX. Deň krivých zrkadiel je spolufinancovaný z dotácie Ministerstva kultúry SR a z Nadácie Veolia.

– red –

Foto: archív

Logo Dňa krivých zrkadiel
Logo Dňa krivých zrkadiel
Ľudia pred stánkami chránených dielní
Chránené dielne na podujatí predstavili svoje výrobky.
Pán na vozíku pre stánkami chránených dielní.
Sme iní, nie horší. Chceme žiť s vami, nie vedľa vás!
ľudia stojaci pred pódiom, ktoré má nápis Deň krivých zrkadiel, na pódiu hrá hudobná kapela.
Deň krivých zrkadiel