Program Mobilný pedagóg odštartoval 4. ročník

Špeciálne pedagogičky budú počas celého roka navštevovať rodiny s deťmi so sluchovým postihnutím, aby im pomohli prekonať ich znevýhodnenie.

Prezident Andrej Kiska otvoril 4. ročník programu Mobilný pedagóg

160 detí a dospelých sa druhý januárový víkend stretlo v Tatrách, aby otvorili ďalší ročník programu Mobilný pedagóg. Počas celého roka bude 13 mobilných pedagogičiek pravidelne navštevovať 56 nepočujúcich detí priamo v rodinách a učiť rodičov praktické hry, cvičenia a postupy, ktoré im pomôžu čo najlepšie prekonať ich znevýhodnenie. Nový ročník programu Mobilný pedagóg otvoril prezident SR Andrej Kiska.

Chcú urobiť všetko pre to, aby ich dieťa napredovalo

Na otváracom stretnutí v Poprade sa zúčastnilo 40 rodín. Boli medzi nimi aj nepočujúci rodičia, ktorým sa narodilo nepočujúce dieťa. Všetkých účastníkov spájali práve ich deti a snaha urobiť všetko pre to, aby ich dieťa napredovalo najlepšie, ako mohlo a aby dostalo tú najlepšiu pomoc a podporu. Počas troch dní programu zažili účastníci stretnutia množstvo akcií. Mali možnosť podeliť sa o svoje skúsenosti, spoznať nových ľudí a ich osudy. Stretli sa so svojimi mobilnými pedagogičkami a spoločne si nastavili ciele spolupráce. Mobilné pedagogičky ukazovali rodinám rôzne hry a aktivity, ktoré rodičia môžu sami doma robiť s deťmi. Taktiež im ukázali množstvo materiálov a pomôcok, ktoré pomáhajú rozvíjať schopnosti dieťaťa.

O svoje zážitky z januárového stretnutia v Poprade sa podelila jedna z mamičiek nepočujúceho Šimonka: „Keď som sa dozvedela o poruche sluchu nášho synčeka, vyhýbala som sa stránke nepočujúce dieťa aj stránke na Facebooku, hoci som sa tam prihlásila. Nechcela som si to pripustiť a v hĺbke srdca som stále dúfala, že to tak nie je a nechcela som počuť pravdu. Na stretnutí v Poprade som si uvedomila, že sa netreba báť o tom hovoriť a otvoriť sa ľuďom. Vďaka tomu mám teraz na veľa vecí iný pohľad a práve vďaka týmto skvelým ľuďom, s ktorými som prežila víkend, som si uvedomila, že všetko sa dá zvládnuť aj s úsmevom na tvári.Som vďačná za to, že som našla ako keby druhú úžasnú rodinu.“

Rodičia nepočujúcich detí si vypočuli inšpiratívne životné príbehy

Účastníci stretnutia v Poprade mali možnosť zažiť si aj tzv. „živé knihy“. Živé knihy sú zaujímaví a podnetní ľudia, ktorí počas 15 minút v úzkej skupine 5 – 6 ľudí rozprávajú svoj príbeh. Čitatelia týchto živých knižníc príbeh počúvajú a môžu sa živej knihy aj pýtať.Medzi živými knihami boli napríklad dvaja dospelí úspešní nepočujúci, nevidiaci operný spevák z USA, ale aj staré rodiny, ktoré už boli v minulom ročníku programu Mobilný pedagóg

Aký je prínos mobilných pedagógov

Včasná raná intervencia je veľmi dôležitá hlavne pri deťoch s akýmkoľvek postihnutím.Prvé tri roky života dieťatka sú najdôležitejším obdobím. Práve počas týchto troch rokov dieťa najviac napreduje a formuje sa. Ak sa narodí dieťa s poruchou sluchu, rodičia často nevedia, čo presne majú robiť. Je to pochopiteľné, keďže 90% nepočujúcich detí sa rodí práve počujúcim rodičom. Pre mnohých z nich je to po prvýkrát, kedy sa dostanú do kontaktu s človekom, ktorý má poruchu sluchu. 

Práve na toto obdobie sa zameriava program Mobilný pedagóg. Špeciálne pedagogičky vykonávajú včasnú ranú intervenciu priamo v rodinách. Teda prídu priamo do domácnosti danej rodiny a v jej prostredí pracujú s dieťaťom a s rodičmi. Pre rodinu je to nesmierna výhoda. Nemusia cestovať do ambulancie a nemusia sa prispôsobovať ordinačným hodinám. Dieťatko je pokojné, je v domácom prostredí a dá sa s ním oveľa lepšie pracovať v porovnaní s ordinačnou prácou. Taktiež aj rodičia sú v domácom prostredí, kde sa cítia určite príjemnejšie ako v rôznych nemocniciach a ordináciách. Podľa odborníkov správna starostlivosť o takéto deti v ranom veku dramaticky zlepšuje celý ich životný vývoj a ovplyvňuje úspešnosť ich uplatnenia a integrácie do spoločnosti v dospelosti. Doterajšie skúsenosti rodín, ktorým pomáhajú naše mobilné pedagogičky, to potvrdzujú.  

Program Mobilný pedagóg je podporený z Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis. Počas prvý troch ročníkov sa do programu zapojilo 83 rodín. Na aktuálny štvrtý ročník je vyčlenených 75 000 eur.

Zdroj: nadaciapontis.sk