Úvodník – Mosty inklúzie 02/2016

Vážení čitatelia,

aj v tomto roku sa vám hlásime s pravidelným vydávaním časopisu oneskorene, aj keď prvé číslo s predvolebnými informáciami ste dostali už vo februári. Začíname druhým číslom za mesiac jún. Pokúsili sme sa zhrnúť najzaujímavejšie a možno aj najdôležitejšie informácie z prvého polroka a ďalej už plánujeme pokračovať pravidelne mesačne.

Ak by sme chceli vybrať z tých najdôležitejších udalostí, tak by to, okrem parlamentných volieb,  mali byť zrejme tieto:

  • začatie pôsobenia komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím a jej úradu,
  • zavŕšenie hodnotenia implementácie Dohovoru pre práva osôb so zdravotným postihnutím pred výborom OSN pre osoby so zdravotným postihnutím a vydanie jeho záverečných odporúčaní pre vládu SR,
  • hodnotenie plnenia  a príprava návrhu aktualizácie národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím, ktorý by mala schváliť vláda SR na jeseň tohto roku,
  • oznámenie ministra práce, sociálnych vecí a rodiny a predsedu Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím, že na jeseň sa uskutoční proces volieb nominantov za členov Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím atď.

O týchto a ďalších témach sa dočítate v tomto i ďalších číslach nášho časopisu.

Vážení čitatelia, je pre nás potešením, že sa darí získavať veľa príspevkov aj od vás a vašich organizácií a veríme, že sa to bude dariť aj naďalej. Uvítame aj vaše námety na témy, o ktorých sa chcete dozvedieť viac a na ktoré sa máme pýtať kompetentných osôb a inštitúcií.

Redakcia